Dokumentacja w awansie zawodowym
 
Wypróbuj livekid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Dokumentacja w awansie zawodowym - sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego

Wielu nauczycieli każdego roku rozpoczyna swoją przygodę z awansem zawodowym. Na barki dyrektorów w procesie awansu spływa mnóstwo istotnych dokumentów. O tym, jakie dokumenty ma obowiązek przechowywać dyrektor i jak wygląda sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego opowiedziała nam w trakcie cyklu o awansie zawodowym Urszula Witek.

W tym artykule: 

Teczka awansującego nauczyciela 

Każdy nauczyciel będący w awansie posiada zazwyczaj założoną teczkę awansu. Dyrektor gromadzi w niej wszystkie dokumenty niezbędne do procesu. W przypadku stażysty w środku znajduje się informacja o rozpoczęciu stażu, dokładnej dacie i wymiarze czasowym. Nauczyciel stażysta również ma za zadanie złożyć swój plan rozwoju zawodowego. Można oczywiście przygotować dwa pisma - osobne informacyjne o rozpoczęciu stażu, a drugie o wyznaczeniu opiekuna. 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

Nauczyciel i dyrektor powinni zadbać o to, żeby wszystkie dokumenty składać w dwóch egzemplarzach - dla jednej i drugiej strony. Dyrektor ma za zadanie przeanalizować złożony przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego zgodnie z literą prawa i ocenić, czy zaplanowane działania będą zmierzać do spełnienia określonych wymagań. Jeśli zauważy, że nie do końca tak jest - musi napisać pismo do nauczyciela ze stwierdzeniem konkretnych braków lub poprawek. Wszystkie tego typu dokumenty również powinny zostać zachowane w teczce - chociażby w razie kontroli zewnętrznej. Jeśli plan jest już dopięty, dyrektor zatwierdza plan - koniecznie z datą! 

Baner

Rejestr wniosków o awans

W przypadku kolejnych szczebli awansu teczka nauczyciela również powinna zawierać podstawowe wnioski oraz plany rozwoju zawodowego. Nauczyciel realizujący staż na nauczyciela dyplomowanego jest już na takim etapie rozwoju, że opiekuna stażu nie potrzebuje. Oprócz założenia teczki dla każdego awansującego nauczyciela, obowiązkiem dyrektora jest również prowadzenie rejestru wniosków o awans zawodowy - również w przypadku zmian z nauczyciela kontraktowego na mianowanego, i mianowanego na dyplomowanego.  

Rejestry zaświadczeń i aktów

Kolejnym obowiązkowym rejestrem jest rejestr zaświadczeń - gdy nauczyciel skończy staż i otrzyma pozytywną ocenę, dyrektor wydaje takie zaświadczenie w szablonie, o jakim mówi rozporządzenie. Następnie mamy również rejestr wydanych aktów. Można go tak naprawdę prowadzić dosłownie na jednej kartce. Najbardziej odpowiednim i wygodnym systemem będzie porządkowanie informacji albo po roku kalendarzowym, albo roku szkolnym. 

Sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego

W terminie 7 dni od dnia zakończenia swojego stażu nauczyciel awansujący na dyplomowanego powinien przedłożyć dyrektorowi placówki sprawozdanie z realizacji swojego planu rozwoju zawodowego. Dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania. 

Jak napisać sprawozdanie? 

Standardowo takie sprawozdanie zaczynamy od bardzo ogólnych informacji o nauczycielu i stażu, w jakim się znajduje. Będą to na pewno imię i nazwisko, obecny stopień awansu oraz już uzyskane kwalifikacje, miejsce zatrudnienia (a zatem odbywania stażu), rodzaj prowadzonych zajęć, data rozpoczęcia stażu, zatwierdzenia planu rozwoju oraz zakończenia stażu. 

Co zawieramy we wstępie? 

Prócz podstawowych danych sprawozdanie powinno na wstępie sugerować cel ogólny oraz cele szczegółowe planu awansu, który nauczyciel ma zamiar realizować. Po wstępnym ich przedstawieniu powinien również zawierać szczegółowe odniesienie do każdego zaplanowanego zadania, które obejmuje plan. Warto opisać, jak każde zadanie było realizowane - formy, terminy itp. Jeśli czegoś nie udało się zrealizować - również to uwzględniamy, podając przyczyny, które na to wpłynęły. Nie musi to wcale oznaczać, że nauczyciel otrzyma negatywną ocenę dorobku. 

Forma sprawozdania i podsumowanie

To, czy sprawozdanie nauczyciel złoży w formie opisowej, czy np. bardziej tabelarycznej - zależy w zasadzie od jego własnego komfortu. Równie dobrze forma może być mieszana. Sprawozdanie powinny zakończyć również refleksje i przemyślenia nauczyciela, wnioski wypływające z zakończonego etapu i wykonanych w jego trakcie zadań. 

Banert

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Jarek, Maria i Mateusz