PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
LIVEKID Sp. z o.o. i LIVEKID SOFTWARE Sp. z o.o.

Data publikacji: 9 czerwca 2022
Zarząd spółki LIVEKID Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 9 czerwca 2022 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu LIVEKID Sp. z o.o. plan połączenia spółki LIVEKID Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką LIVEKID SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na LIVEKID Sp. z o.o. całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z LIVEKID Sp. z o.o. plan połączenia znajduje się tutaj:
Pobierz załącznik