nauczycielka pokazuje dzieciom globus
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Co powinien zawierać arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu – pobierz wzór

Obserwacja zajęć to podstawowa czynność umożliwiająca sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Dzięki niej możliwa jest ocena pracy nauczycieli przez dyrektora przedszkola. Przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się, jakie są cele i rodzaje obserwacji oraz jak powinien wyglądać arkusz obserwacji zajęć. Na końcu znajdziesz przykładowy arkusz do pobrania.

Spis treści:

Na czym polega obserwacja zajęć w przedszkolu

Podstawą prawną do prowadzenia obserwacji zajęć jest § 22 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor przedszkola obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola.

Cele obserwacji

Najogólniej rzecz biorąc nadrzędnym celem obserwacji jest ocena bieżącej sytuacji, zmierzającą do poprawy jakości procesu kształcenia i wychowania. Szczegółowe cele określa dyrektor przedszkola w dokumentach wewnętrznych placówki, ale można wymienić tu kilka podstawowych. Będą to:

 • realizacja programu - podstawy programowej;
 • przestrzeganie praw dziecka;
 • wspieranie, inspirowanie nauczyciela do rozwoju;
 • kontrola przestrzegania zapisów statutu przedszkola;
 • realizacja wniosków i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • obserwacja metod pracy nauczyciela w celu doskonalenia jego warsztatu;
 • analiza rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw wychowanków.

Rodzaje obserwacji

W zależności od celu, jaki sobie założymy, istnieją różne rodzaje obserwacji. Oto kilka przykładów:

 • adiagnozująca - obserwacja dzieci, ich wiedzy, umiejętności i postaw;
 • doradczo-doskonaląca (wspomagająca) - obserwacja warsztatu pracy nauczyciela;
 • oceniająca - m.in. w przypadku awansu zawodowego czy stażu;
 • kontrolna - wynikająca z niepokojących symptomów lub skarg rodziców.

Co powinien zawierać arkusz obserwacji

Nie ma jednego obowiązującego wzoru arkusza obserwacji. Ważne, żeby był on tak skonstruowany, aby pozwolił znaleźć odpowiedzi na pytania, które sobie zadajemy. Będzie on więc wyglądał różnie w zależności od rodzaju obserwacji. Powinien on natomiast z całą pewnością zawierać takie elementy jak:

 • podstawowe dane (imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia i obserwującej, data, rodzaj zajęć, grupa, adres itp.)
 • cele obserwacji
 • opis przebiegu i zaobserwowanych sytuacji , interakcji itp.
 • refleksje i wnioski.

Przykładowy arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu - do pobrania

Jeśli nie chcesz tworzyć swojego dokumentu zupełnie od zera, przygotowaliśmy dla Ciebie przykładowy arkusz obserwacji zajęć do wypełnienia. Możesz go wykorzystać w gotowej postaci lub edytować i dostosować do potrzeb swojej placówki.

Poniżej możesz też pobrać dokument w bardziej estetycznej postaci, w formie kolorowych, przejrzystych tabelek i z sekcją, w której możesz dokonać oceny sposobu prowadzenia zajęć nie tylko opisowo, ale też w 5-stopniowej skali ocen.

PL - Materiały - Arkusze obserwacji

Wybierając opcję 'Pobierz arkusze' akceptujesz Regulamin i zobowiązujesz się... Czytaj więcej do jego przestrzegania oraz akceptujesz Politykę Prywatności. Administratorem danych osobowych jest LiveKid sp. z o.o NIP: 6772427670

Baner aplikacji LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty