Dokumentacja awansu nauczyciela w przedszkolu
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Dokumentacja awansu nauczyciela w przedszkolu - obowiązki dyrektora

We wrześniu wielu nauczycieli rozpoczęło kolejne etapy awansów zawodowych. Na barki dyrektorów, jako osób odpowiedzialnych za dokumentację oraz nadzór kolejnych stopni, spływa w tym czasie mnóstwo dokumentów. Jaki dokładnie zakres dokumentacji obowiązuje w przypadku awansu nauczyciela w przedszkolu? W dzisiejszym artykule podsumowujemy wiedzę przekazaną nam przez specjalistkę - Urszulę Witek. 

W tym artykule:

Wnioski o awans zawodowy 

Nauczyciel kontraktowy oraz mianowany składają swoje wnioski o awans wraz z planami rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta nie ma wymogu prawnego składania takiego wniosku, ale to nie znaczy, że w tym przypadku nie będzie żadnej dokumentacji. 

Załóżmy, że przyjmujemy nauczyciela stażystę i zakładamy nauczycielowi teczkę, w której będą gromadzone wszelkie dokumenty niezbędne do awansu zawodowego. W przypadku stażysty w takiej teczce powinna się znajdować przede wszystkim informacja o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. W informacji powinien być zawarty czas trwania stażu oraz wyznaczony opiekun stażu. Takie pismo otrzymuje zarówno dyrektor, jak i nauczyciel, warto przekazać je również opiekunowi. 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

Następnym dokumentem w teczce stażysty jest plan rozwoju zawodowego. Obie strony powinny zadbać o to, by wszystkie dokumenty posiadały również swoje kopie. Dyrektor na każdym dokumencie powinien zamieścić pieczątkę, która jest dowodem przyjęcia dokumentu. Dyrektor ma następnie obowiązek dokładnie ten plan przejrzeć i przeanalizować zgodnie z wymaganiami, które są wyszczególnione w rozporządzeniu o awansie zawodowym. 

Bierzemy pod uwagę, czy działania, które nauczyciel sobie założył, będą zmierzać do spełnienia tych wymagań. Jeżeli dyrektor zauważy, że plan od tego odbiega, musi napisać do nauczyciela pismo, w którym stwierdzi braki bądź błędy. Pismo wyznacza stosowny termin - według rozporządzenia są to trzy dni od otrzymania - poprawy planu rozwoju zawodowego. Pierwsza wersja planu również jednak pozostaje zachowana w teczce z dokumentacją. 

Potwierdzenie planu rozwoju

W momencie, gdy nauczyciel przedłożył plan rozwoju zawodowego po poprawkach, zostaje on zatwierdzony i nauczyciel rozpoczyna realizację planu. Plan można zatwierdzić na jego ostatniej stronie (koniecznie z datą) lub na stronie tytułowej. Jeden egzemplarz zostaje u dyrektora, a drugi otrzymuje nauczyciel. Poza tym w teczce muszą się znaleźć potwierdzenia wszelkich ewentualnych zmian - czy to w planie zawodowym, czy też opiekuna. 

Baner newsletter

Rejestr wniosków o awans zawodowy

Innym obowiązkiem dyrektora jest również prowadzenie rejestru wniosków awansu zawodowego. Najlepiej jest podzielić sobie każdy etap rozwoju w osobnych rejestrach - pamiętajmy jednak, że nauczyciel stażysta nie składa wniosków o rozpoczęcie stażu, a zatem w tym wypadku strona tytułowa to nie będzie rejestr wniosków, tylko rejestr rozpoczęcia stażu na nauczyciela kontraktowego. Bardzo ważny jest również rejestr zaświadczeń - który powstaje, gdy nauczyciel zakończy już staż i otrzyma pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Wtedy dyrektor wydaje zaświadczenie w szablonie określonym przez rozporządzenie i składa je do teczki. 

Placówki niepubliczne, które są same dla siebie organem prowadzącym, wydają również decyzje administracyjne, ponieważ powołują komisje egzaminacyjne dla nauczycieli mianowanych oraz akty. Muszą zatem prowadzić rejestr tych aktów. 

Teczka nauczyciela przedszkola...

Od kilku lat nie ma już wymogu przedkładania teczki nauczyciela awansującego przed komisją oceniającą. Często pojawiają się pytania o to, jak taka teczka powinna wyglądać i co trzeba dołożyć do dokumentacji. Rozporządzenie tymczasem nie wymaga przedkładania żadnej teczki nauczyciela. Niezbędne rzeczy potrzebne do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne bądź egzaminacyjne są wyszczególnione w rozporządzeniu o awansie zawodowym. 

...czy segregator skarbów?

Choć teczka nie jest obowiązkiem, to nie wyobrażam sobie, by nauczyciel nie posiadał swego rodzaju "segregatora skarbów". Takiego, w którym znajdują się wszelkie scenariusze, certyfikaty, zaświadczenia o doskonaleniu się, przykładowe prace. Taka teczka nauczyciela bardzo przydaje się w codziennej pracy. Dyrektor przed oceną dorobku zawodowego może poprosić o wgląd do takiego segregatora, bądź teczki ze stażu. W ramach nadzoru pedagogicznego jest to bardzo potrzebne. 

Będzie również przydatna w momencie pisania sprawozdania przy finalizacji awansu zawodowego. Nasza pamięć jest krótka, dlatego warto sobie fajne rozwiązania dokumentować. Dyrektor ma prawo zobligować również nauczycieli do pisania sprawozdań cząstkowych z awansu - na przykład półrocznych. 

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty