Statut i regulamin placówki
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Statut i regulamin placówki - czyli jak uniknąć niedomówień i zadbać o jasną komunikację z rodzicami!

Statut oraz regulamin to jedne z najważniejszych dokumentów, o jakie trzeba się zatroszczyć w przedszkolu. O aktualizacjach związanych z tworzeniem statutu pisaliśmy jakiś czas temu tutaj, ale warto również pochylić się nad tym, jak istotną rolę odgrywają te dokumenty w komunikacji z rodzicami. Jak przygotować statut i regulamin tak, by jak najbardziej usprawniły komunikację z rodzicami i pozwoliły uniknąć ewentualnych niedomówień? 

W tym artykule:

Cele i zadania przedszkola

Statut przedszkola to dokument, który powinien określać główne założenia i najważniejsze wątki związane z funkcjonowaniem placówki. Jedną z najważniejszych rzeczy do określenia na samym początku są cele, jakie ma realizować przedszkole - czyli np. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, dbałość o poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej itp. W statucie powinny również zostać określone główne zasady bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Choć statut również służy zabezpieczeniu pewnych bardziej szczegółowych zasad, staramy się nie rozbudowywać go zbyt szeroko, a bardziej szczegółowe określenia przenieść do regulaminu placówki

Baner

Sposób realizacji tych zadań

Oczywiście samo określenie zadań to nie wszystko - w statucie powinien się również znaleźć jasny zapis informujący rodziców o tym, w jaki sposób te cele będą realizowane, również z uwzględnieniem obiektów oraz pomieszczeń, w których będzie to miało miejsce. Punkty takie powinny obejmować sposoby indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami tak, by rodzic miał ogólny wgląd na to, jak w danej placówce przebiega proces edukacji oraz wychowania. 

Jedną z najważniejszych rzeczy, które ogólnikowo powinny zostać określone w statucie, a także sprecyzowane w regulaminie placówki, jest moment przekazania odpowiedzialności za dziecko między opiekunem a placówką. To bardzo ważny zapis, który może znacząco zmienić współpracę z rodzicem choćby w razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. 

O zdanie na ten temat zapytaliśmy naszą stałą ekspertkę, dyrektorkę m.in. Bajkowego Mini-Żłobka - Anię Gruzlę. 

Odbiór dziecka z przedszkola

“W moim regulaminie jest jasno wyznaczony moment, od którego za dziecko odpowiada rodzic, a od którego opiekun. Dlaczego? Przykładowa sytuacja: jesteśmy np. w szatni, rodzic ubierając dziecko sadza je na parapecie okiennym. Inne dzieci szybko podłapują, co prowadzi do tego, że ja nie jestem w stanie jednocześnie tych dzieci przypilnować. I wtedy przydaje się fakt, że w regulaminie takie rzeczy są jasno zapisane - bo jeśli ich nie ma, to oficjalnie nie możemy wymagać, że rodzic będzie się do tego stosował.”

Ułatwienie komunikacji pracownikom

“Ja się ciągle uczę odwagi względem tego typu punktów i zabezpieczeń.” opowiada Ania. “Oczywiście częściowo jest mi o wiele łatwiej, ponieważ mam też moich pracowników i wiedzą, jak  przekazywać tego typu informacje. Ale to jest też właśnie ważna rola odpowiednio przygotowanych statutu oraz regulaminów, że w razie czego pracownicy mogą powołać się nie tylko na mnie, ale również na odpowiednie dokumenty.”

Współpraca z rodzicami

Statut oraz regulamin to również miejsce służące temu, aby uregulować w nim zasady dotyczące wzajemnej komunikacji pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, a rodzicami. Mowa tutaj również o bardziej technicznych aspektach. Jeśli placówka korzysta z aplikacji LiveKid, regulamin powinien zawierać wzmiankę o tym, że cała komunikacja przebiega za pomocą takiego narzędzia. Również inne aspekty komunikacji mogą zostać uporządkowane w ten sposób - sposób, częstotliwość kontaktów, lub ich zwyczajowa forma

Baner

Organizacja i czas pracy

Kolejną konieczną do sprecyzowania kwestią jest sam zakres obowiązków placówki, a przede wszystkim godziny jej funkcjonowania oraz zasady dotyczące opóźnień w odbiorze. Warto również określić zakres obowiązków pracowników, ponieważ na tym tle również mogą powstawać w późniejszej współpracy pewne niedomówienia. W przypadku takowych jasno rozpisane zasady oraz obowiązki pomogą uniknąć długiego poszukiwania “racji”. 

Szczególne przypadki

W statucie warto również uwzględnić fakt, że w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od placówki, ma ona prawo nie ponosić odpowiedzialności za konkretne niedogodności (np. konieczność zamknięcia na jakiś czas). Idealnym przykładem jest pandemia - pojawienia się wirusa na taką skalę nikt nie był w stanie przewidzieć z dnia na dzień. Pojawiły się obostrzenia, które utrudniły funkcjonowanie placówek, a na które dyrektorzy nie mieli wpływu. Warto mieć uwzględnione w zapisach to, że placówka w takiej sytuacji ponosi zatem ograniczoną odpowiedzialność. 

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty