Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli specjalistów w przedszkolach niepublicznych
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli specjalistów w przedszkolach niepublicznych - najnowsza aktualizacja!

Informacje na temat zmian w zatrudnianiu nauczycieli specjalistów, mających wejść w życie w niedalekiej przyszłości zmieniają się bardzo dynamicznie. Najnowsze informacje w tym temacie przekazała nam nasza specjalistka Przewodnika po prawie oświatowym, Jessica Nowak - w największej mierze o obecnym zakresie zmian, stanowisku pedagoga specjalnego i jego roli.

W tym artykule:

Co nas czeka w najbliższym czasie? 

Ten rok jest rekordowy pod względem liczby zmian, które zachodzą w prawie oświatowym. Pojawia się zatem sporo pytań i wątpliwości. Jedną z najbardziej istotnych oraz dynamicznych zmian jest obowiązek zatrudniania nauczycieli specjalistów. Obecnie zarówno placówki publiczne jak i niepubliczne mają obowiązek zatrudniania nauczycieli specjalistów. Mówimy tutaj o psychologach, pedagogach, pedagogach specjalnych, terapeutach pedagogicznych oraz logopedach. Ostateczny kształt tych przepisów ma wejść w życie 1 września 2024 roku. Nie oznacza to, że temat na ten moment jest nieaktualny. Od 1 września tego roku obowiązują już przepisy przejściowe, obligujące do zatrudnienia nauczycieli specjalistów. 

Docelowa liczba etatów nauczycieli specjalistów 

Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów nie może być mniejsza niż 2 etaty, jeśli do placówki uczęszcza powyżej 100 uczniów. Na każde kolejne 100 liczba podnosi się o 0,2 etatu. Jednocześnie wraz z mniejszą ilością uczniów będzie się ta liczba zmniejszać. Dla najmniejszych placówek (do 10 dzieci) obligatoryjna będzie jedna czwarta etatu. 

Co jest bardzo istotne to fakt, że w przypadku szkoły podstawowej, w której jest zorganizowany oddział przedszkolny, tę liczbę dzieci włącza się jako sumę wszystkich uczniów. Z kolei nie wlicza się etatów nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, którzy są zatrudnieni dodatkowo. 

Uproszczony zakres przepisów do 2024 roku

Przepisy obecnie wchodzą w życie w uproszczonym zakresie. Mają na celu załagodzić nieco lukę w ilości nauczycieli i konieczności zatrudnienia. Na ten moment w placówkach powyżej 100 uczniów mamy obowiązujące 1,5 etatu. Między 50 a 100 dzieci, czyli spora ilość przedszkoli - to 1 etat. I tutaj kolejna ważna uwaga - jeśli w placówce mamy więcej niż 50 dzieci, to mamy obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego i psychologa. Liczba etatów nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów - dla każdego z nich. 

Stanowisko pedagoga specjalnego 

Taka funkcja była do tej pory pełniona i nauczyciele się pojawiali. Nie było jedynie określonych konkretnych kwalifikacji czy zadań. Ta nowelizacja usystematyzowała zawód, ale przepisy są nadal w fazie projektu. Na ten moment możemy jedynie mówić zatem o nich z pewną "gwiazdką", mając na uwadze fakt, że wszystko zmienia się dynamicznie i na bieżąco. Docelowo - pedagogiem specjalnym będzie mogła zostać osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej, jednolite studia magisterskie, pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki, z kursem kwalifikacyjnym lub studiami podyplomowymi. Dotyczy to zarówno roli pedagoga specjalnego w przedszkolach, jak i szkołach. 

Zadania pedagoga specjalnego 

Rola pedagoga specjalnego została określona w ustawie w sposób bardzo optymistyczny. Ma on być "dobrym duchem", nie tylko dla uczniów, ale również nauczycieli, wychowawców, innych specjalistów. Wiadomo, że możliwości czasem są ograniczone, pozostaje więc pytanie, jak w praktyce ta rola będzie mogła być realizowana. Z założenia ma on aktywizować ucznia w życie placówki, określać zdolności edukacyjne, mocne strony, zainteresowania, a także bariery i przyczyny niepowodzeń. Ma również być wsparciem dla kadry i rodziców, oraz osobą odpowiedzialną za użycie odpowiednich sprzętów, metod i technologii dydaktycznych. Będzie on również brał udział w pracy zespołu w zakresie określenia IPETu. Na ile będzie można obiektywnie te wszystkie zadania zrealizować - to już musi nam pokazać praktyka. 

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty