Monitorowanie podstawy programowej w przedszkolu
 
Wypróbuj livekid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu - metody i narzędzia

Sposoby monitorowania podstawy programowej w konkretnych placówkach bywają różne i zależne od decyzji dyrektora przedszkola. Są jednak pewne kroki oraz narzędzia, które znacząco ułatwiają to zadanie i pozwalają na całkowite zautomatyzowanie bądź przyspieszenie czynności z nim związanych. Jak dokładnie wygląda ten proces i jaką rolę odgrywają w nim dzienniki elektroniczne? Zapraszamy do lektury artykułu.

W tym artykule:

Podstawa programowa w przedszkolu

Podstawa programowa, która obowiązuje w przedszkolu to zbiór umiejętności, które dziecko powinno zyskać i szlifować, zanim pójdzie do szkoły. Inaczej podstawa programowa ujmuje cele wychowania przedszkolnego, które muszą zostać ujęte w procesie edukacji najmłodszych pociech. Wśród nich duży akcent kładzie się na rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny oraz poznawczy. 

Czym dokładnie jest realizacja podstawy programowej? 

Sama podstawa programowa nie zawiera materiału nauczania, treści, zagadnień, a jedynie efekty nauczania, efekty realizacji pewnych tematów. Jest zatem tylko bazą do napisania programów, a nie programem jako takim. Zagadnienia, materiał nauczania, przykłady kręgów tematycznych, a nawet tematów zajęć tworzy autor programu, wskazując nauczycielowi sposób osiągania celów zawartych w podstawie programowej.

Baner

Monitorowanie realizacji podstawy programowej 

Dyrektor jest osobą, która ustala procedury związane z monitorowaniem realizacji podstawy programowej, a następnie ma za zadanie przekazać je nauczycielom. Przede wszystkim muszą być dobrze poinformowani w kwestii zadań, jakie leżą w ich zakresie obowiązków. Ważne są również terminy oraz obowiązujące dokumenty (między innymi dzienniki oraz ich forma). Dyrektor może również wyznaczyć osoby, które będą go zastępować w kontrolowaniu przestrzegania procedur związanych z monitorowaniem i realizacją wyznaczonych zadań. 

Dzienniki elektroniczne a podstawa programowa

Jednym z zadań, jakie dotyczą dyrektora oraz wychowawcy w przedszkolu jest oczywiście prowadzenie dziennika. Coraz popularniejsze stają się w tym wypadku dzienniki elektroniczne. Nic dziwnego - prócz tego, że jest to zdecydowanie szybsza i łatwiejsza forma (a także bezpieczniejsza, ponieważ taki dziennik nie może ulec zniszczeniu), to jeszcze sprzyja kontroli w zakresie monitorowania tematów podstawy programowej.

Gotowe dzienniki wydawnictw w formie elektronicznej 

Dzieje się tak nie tylko dzięki temu, że wypełnianie na bieżąco dzienników elektronicznych jest łatwiejsze, ale również dzięki dostępności gotowych tematów zajęć z różnych wydawnictw. Tak jest w LiveKid (który obecnie jest najczęściej używanym dziennikiem elektronicznym w Polsce), gdzie mamy do dyspozycji wydawnictwa takie jak PWN, Mac, Nowa Era, WSiP czy Podręcznikarnia. 

Jeśli chcesz poszerzyć tematykę tego, jakie korzyści przynosi placówce korzystanie z dziennika elektronicznego oraz jak wspomaga on monitorowanie podstawy programowej - poniżej znajdziesz link do bezpłatnego webinaru.

Baner

Formy kontroli realizacji podstawy programowej

Główną formą kontroli w tym wypadku będzie oczywiście dokumentacja przebiegu nauczania, której wymagają przepisy prawa. Mamy również dokumentację pomocniczą, również tę prowadzoną przez nauczycieli. Takimi dokumentami mogą być: indywidualny program wspomagania rozwoju, protokoły rad pedagogicznych, zebrań z rodzicami czy kronika przedszkola lub grupy. 

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Podczas monitorowania przebiegu kształcenia powinniśmy jako dyrektorzy zwracać szczególną uwagę na proces planowania, a następnie systematyczności realizacji założonych działań. Zwracamy zatem uwagę na fakt, czy założone plany i projekty realizują całość podstawy programowej i czy postępują zgodnie z założeniami. Następnie sprawdzamy również, czy ta realizacja następuje zgodnie z określonymi i zalecanymi sposobami, metodami i w dobrych warunkach (np. w odpowiedniej przestrzeni, czy rozkładzie dnia). Następnie - co być może jest nawet najważniejszym aspektem - jakie umiejętności zostały w rzeczywistości nabyte przez dzieci w trakcie. Tutaj posłuży nam obserwacja zajęć, analiza wyników i diagnozy przedszkolnej. 

Baner aplikacji LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty