ręce i dokumenty
   
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Dofinansowanie na otwarcie przedszkola - jakie masz opcje

Nie od dziś wiadomo, że miejsc w publicznych przedszkolach jest wciąż za mało w stosunku do czekających na nie dzieci. Z drugiej strony wielu rodziców, szczególnie tych dysponujących większymi zasobami finansowymi, chce mieć możliwość wyboru placówki, do której mają uczęszczać ich pociechy. W takiej sytuacji przedszkole prywatne wydaje się być dobrym pomysłem na biznes. Jednak rozpoznanie sytuacji rynkowej to jedno, a zdobycie środków na realizację swojego pomysłu - drugie.

Otwarcie placówki zawsze wiąże się ze sporymi kosztami na starcie. Istnieje jednak szereg programów, z których można pozyskać środki finansowe na założenie przedszkola prywatnego.

Spis treści: 

Kto może założyć przedszkole niepubliczne

Aby otworzyć prywatne przedszkole, należy przede wszystkim uzyskać wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Prywatne przedszkole mogą założyć:

  • osoby fizyczne
  • osoby prawne, czyli na przykład stowarzyszenie, fundacja, spółka z o. o. lub spółka akcyjna.

Przedszkoli niepublicznych nie mogą zakładać organy państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, które są uprawnione do zakładania i prowadzenia wyłącznie przedszkoli publicznych. Placówki prywatnej nie może też założyć spółka cywilna lub komandytowa, jako że nie posiadają one osobowości prawnej.

Warto zaznaczyć, że prowadzenie niepublicznego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą, nie jest więc konieczne złożenie wniosku do CEIDG.

➡️ A tutaj więcej o tym, jak założyć przedszkole niepubliczne.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otworzyć przedszkole?

Wiemy już, że osoby, które chcą założyć przedszkole niepubliczne nie muszą prowadzić działalności gospodarczej. Konieczne jest natomiast zapewnienie warunków lokalowych i wyposażenia placówki tak, aby od początku istniała tam możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Należy zadbać, aby dzieci miały higieniczne warunki nauki i zapewnić bezpieczeństwo lokalu. Należy uwzględnić także wyposażenie sanitarne czy systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wymagań jest sporo, a koszty spore. Skąd wziąć na to wszystko środki finansowe?

Skąd wziąć na to środki? Rodzaje dofinansowań i dotacji na otwarcie prywatnego przedszkola

Najtrudniejszy moment to rozeznanie się, skąd mamy możliwość otrzymać dotację. Istnieje wiele różnych form dofinansowania na założenie przedszkola, jednak najczęściej mamy do czynienia z konkretnymi programami rządowymi czy unijnymi, które mają określone terminy składania wniosków i określone budżety.

Najbardziej popularne są dotacje ze środków Unii Europejskiej, która wydaje pieniądze za pośrednictwem różnych programów, funduszy i instrumentów, tak jak np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy Europejski Fundusz Społeczny albo program “Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych wspierane jest też z budżetu państwa. Wśród krajowych programów, w ramach których możemy uzyskać środki na założenie przedszkola wymienić można m.in. „Wsparcie na starcie" czy „Inwestycje w oświacie".

I w końcu można ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia nowej placówki z funduszy jednostek samorządu terytorialnego, czyli np. województwa czy gminy, przeznaczonych na rozwój lokalnych biznesów. Dobrym pomysłem jest też zasięgnięcie informacji np. w urzędzie pracy i urzędach gminy, miasta czy marszałkowskim, aby dowiedzieć się, jakie obecnie można uzyskać dotacje.

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie przedszkola

Kiedy już zorientujemy się, jakie mamy możliwości finansowania otwarcia przedszkola, niezależnie od rodzaju dotacji czy dofinansowania, musimy wziąć pod uwagę, że trzeba będzie przejść kilka etapów formalnych:

  1. Wybranie odpowiedniej formy dofinansowania działalności.
  2. Weryfikacja kryteriów naboru.
  3. Przygotowanie wniosku.
  4. Realizacja zadań rozpisanych we wniosku według harmonogramu.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadania i formalne rozliczenie projektu.

Niezależnie od tego z jakiego źródła będzie pochodzić dotacja, trzeba się liczyć z tym, z koniecznością spełnienia wielu wymogów formalnych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zawsze prawidłowe przygotowanie wniosku. Jest to z reguły dość czasochłonne zadanie, a opracowanie biznesplanu oraz stworzenie kosztorysu wymaga dokładności znajomości obowiązujących zasad.

Najczęstsze błędy to zwykle błahe sprawy - brak podpisów, parafek, pieczątek. Trzeba uważać wiec na takie niedopatrzenia, bo mogą one znacznie wydłużyć cały proces, a w najgorszym wypadku uniemożliwić otrzymanie dotacji. Można się sprawą składania wniosków zająć osobiście lub zlecić przygotowanie dokumentacji na zewnątrz. W tej chwili na rynku funkcjonuje sporo firm i fachowców specjalizujących się w zdobywaniu i rozliczaniu dotacji.

Dotacja na otwarcie przedszkola z Unii Europejskiej

Perspektywy środków unijnych na otwieranie i rozbudowę placówek tworzy się w formie planu - zwanego perspektywą - na siedem lat. Gdy kończy się poprzednia perspektywa, sprawdza się najpierw, jakie środki z niej zostały. Na przełomie perspektyw robi się również różnego rodzaju analizy, mające na celu sprawdzenie, w którym województwie jest deficyt żłobków, a w którym przedszkoli. Po etapie analiz przygotowuje się nową perspektywę i i startuje nabór wniosków. Wtedy już wiadomo, czego się spodziewać w najbliższym czasie.

Jak zgłosić się do naboru w danej perspektywie? 

Środki w ramach konkretnej perspektywy są dysponowane przez województwa - najczęściej urząd marszałkowski. Urząd wydaje ogłoszenie, że jest zapotrzebowanie na przedszkole z taką i taką ilością miejsc na określonym terenie (np. gmina Kraków). Gdy pojawia się takie ogłoszenie, można się starać o dofinansowanie do założenia przedszkola. Ciężko jest określić konkretną kwotę, jakiej możemy się spodziewać w danym województwie - każde ma osobny regulamin i priorytety. 

Czasem kluczem do sukcesu jest kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań i innych dróg.

Dominika Janik, specjalistka do spraw projektów unijnych

– Dla przykładu - teoretycznie jest tak, że nie można na przykład w niektórych projektach zakupić budynku, bo nie ma na to budżetu. Ale są środki na wynajem! Załóżmy, że pan X ma rozdzielność majątkową z panią Y. Pan X kupuje budynek, który pani Y dzierżawi od niego. Dzierżawę może wpisać w dotacje - a zakupu by nie mogła. – podpowiada ekspertka

Dodatkowo, w niektórych projektach można nawet otrzymać środki na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników! Ale w tym wypadku również wiele zależy od województwa. 

Mity związane z dotacjami unijnymi

Wokół tematu dotacji unijnych z czasem nagromadziło się sporo błędnych wyobrażeń - np. często spotykam się z mniemaniem, że Unia daje pieniądze na wszystko i można z tymi środkami zrobić, co się chce. Z drugiej strony mamy też osoby, które reprezentują skrajnie odmiennie postrzeganie, doszukując się w dotacjach haczyków z ogromną nieufnością. Zaznaczam tutaj, że operator dotacji unijnych jest oficjalną instytucją, z podpisaną na takie działania umową. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości w kwestii szczegółowych rozwiązań, dobrze jest zasięgnąć porady specjalistów od projektów unijnych.

Dotacja na założenie przedszkola i co dalej?

Otwarcie placówki to jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba zadać o zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania. Niepubliczne przedszkola, zgodnie z Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych otrzymują dotację z budżetu gminy, a dokładniej z subwencji oświatowej. Jest ona przyznawana na rok i wypłacana miesięcznie, w 12 częściach. Przysługującą na każdego ucznia dotację w wysokości uzależnionej od budżetu gminy można wykorzystać na cele określone w ustawie.

Przydatne źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1572
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/
https://programy.edukacja.gov.pl/inwestycje-w-oswiacie
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Baner

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty