Centrum pomocy

chevron

Konto

Użytkownik

W ustawieniach konta możemy edytować dane administratora, począwszy od avatara, imienia, nazwiska, nr telefonu oraz języka aplikacji. Aż do zmiany głównego maila oraz resetu hasła.

Płatności

W zakładce płatności wyświetlają się wszystkie wystawione rachunki za użytkowanie z aplikacji LiveKid. Po kliknięciu w daną kwotę, możemy wydrukować lub wyświetlić dany rachunek i ewentualną fakturę. W prawym górnym rogu strony jest możliwa zmiana danych do faktury