Wycieczki w przedszkolu - wszystko, co trzeba wiedzieć
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Wycieczki w przedszkolu - wszystko, co trzeba wiedzieć o ich organizacji (z perspektywy regulacji prawnych)

Wiosna i lato to czas pięknej pogody, słońca i chęci na... wycieczki! Jak organizacja różnego rodzaju wycieczek w przedszkolu wygląda od strony prawnej? Jakie obowiązki dotyczą w tym zakresie dyrektora i nauczyciela? Zapytaliśmy o to Tomasza Kudłę, prelegenta naszego cyklu Przewodnik po prawie oświatowym. 

W tym artykule: 

Regulacje prawne 

Wszelkie kwestie związane z organizacją wycieczek przez placówki niepubliczne, są regulowane dwoma dokumentami - rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach prowadzonych na terenie Polski i objętych przepisami, które obowiązują i są wydawane przez ministra edukacji narodowej. Dokument ten został opublikowany w dzienniku ustaw 31 grudnia 2002 roku. Warto również wspomnieć o ustawie z 20 czerwca o ruchu drogowym. Organizując wycieczkę, musimy mieć na uwadze przepisy, które obowiązują kolumnę pieszych.

Obowiązujące procedury 

Osobą odpowiedzialną za bezpieczne i higieniczne warunki przebywania dzieci w przedszkolu jest dyrektor. Decydując o tym, że jego podopieczni będą wychodzić poza teren placówki, przede wszystkim musi prowadzić rejestr wyjść grupowych uczniów - z datą, miejscem, godziną wyjścia z placówki, celem, harmonogramem, ale również miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, którzy uczestniczyli w wycieczce. Warto również wiedzieć, że taki dokument powinien zawierać liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora, który wyraził zgodę na wycieczkę. 

Baner

Harmonogram wycieczki

W praktyce polega to na tym, że wyznacza się opiekunów wycieczki, przygotowuje się harmonogram i precyzuje się te obowiązki, jakie mają poszczególni opiekunowie tak, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. Określa się również środki, jakie opiekun ma do dyspozycji, by to zrealizować.

Forma dokumentacji

Konkretnej formy takiej dokumentacji rozporządzenie nie wskazuje. Natomiast powinniśmy ją przygotowywać tak, by miała charakter dowodowy, chociażby w postaci karty wycieczki. Oprócz wszystkich danych z rejestru, dyrektor lub osoby organizujące wycieczkę powinny pozyskać pisemne zgody rodziców na uczestnictwo dzieci w wycieczce, oraz dokładną lista uczestników. Co jest bardzo ważne - w każdej z placówek, która organizuje tego typu wyjścia, powinien funkcjonować regulamin wyjść grupowych i wycieczek. To powoduje, że dana placówka ogranicza sobie potem możliwość zarzucenia jej jakichkolwiek nieprawidłowości od strony formalnej. 

Dodatkowe wymagania

Przede wszystkim rozporządzenie mówi o wymogu zapewnienia określonej liczby opiekunów w odniesieniu do liczby uczestników wycieczki, ale również do stopnia niepełnosprawności dzieci uczestniczących w wycieczce. Opiekun powinien w trakcie wyjścia sprawdzać liczbę dzieci na bieżąco. Szczególnie na początku, przy wsiadaniu do każdego środka komunikacji oraz po wyjściu z niego. Przepisy określają również warunki, przy wystąpieniu których wycieczka nie powinna dojść do skutku. Są to m.in. burze, śnieżyce lub gołoledź. 

Wycieczki nad wodę 

Jeśli specyfika wycieczki tego wymaga, to uczestnicy muszą się stosować do przepisów dotyczących przebywania nad wodą. To powoduje, że grupy zorganizowane powinny korzystać z kąpieli w obrębie kąpielisk i pływalni, które spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli podczas takiej wycieczki jest realizowany program nauki pływania, to musi się on odbywać w przystosowanych do tego akwenach i przez osoby z określonymi uprawnieniami do przeprowadzania takiej nauki. 

Zasady ruchu drogowego

Przepisy prawa ruchu drogowego muszą być przy okazji wycieczek tego typu przestrzegane. Grupy osób, które mają poniżej 10 lat, muszą poruszać się w kolumnach zorganizowanych tak, by były dwójkowe. Długość kolumny nie może przekraczać 50 metrów. Jeżeli jest to możliwe, powinna poruszać się po chodnikach lub ciągach dla pieszych. Jeśli nie ma takich wyznaczonych, to ulicą - jej prawą stroną. Przepisy zabraniają poruszania się takiej kolumny w warunkach niewystarczającej widoczności, ale także od zmierzchu do świtu, w trakcie mgły itp. Za nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego grozi odpowiedzialność karna. 

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty