Trudne pytania do sanepidu
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Otwieranie nowej placówki - 10 trudnych pytań dotyczących odbioru przez sanepid. Poznaj odpowiedzi!

Odbiory i kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej to niejednokrotnie czarna magia w oczach przyszłego właściciela przedszkola. Zebraliśmy zatem w jednym artykule dziesięć pytań, na które niejednokrotnie odpowiedzi nie są takie proste i skonsultowaliśmy je z ekspertami. W efekcie zapraszamy do lektury najnowszego artykułu z serii “Jak otworzyć przedszkole”! 

W tej części:

Jakie błędy w zakresie przygotowania do odbioru placówki popełniają zazwyczaj nowi właściciele?

Na wstępie często pada pytanie, czy dla obiektu była przeprowadzana zmiana sposobu użytkowania. Te obiekty bardzo często nie są nowo budowane, tylko jest przeprowadzana adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole lub żłobek. Część inwestorów ten temat ma już załatwiony, bo np. przeprowadzali adaptację na podstawie projektu i architekci lub projektanci już zajęli się zgłoszeniem tej zmiany sposobu użytkowania w organach architektoniczno-budowlanych. Natomiast jeśli to są placówki, które takiego projektu nie miały, lub nie zajmował się nimi tego typu specjalista, pytanie o to może być sporym zaskoczeniem dla właściciela. 

Kiedy może nastąpić wydanie opinii inspektora sanitarnego?

Odnośnie żłobków i zmiany sposobu użytkowania w ustawie o opiece nad dziećmi do lat trzech pojawił się zapis, w którym w art 25 pkt. 2b jest wskazane, że wydanie opinii inspektora sanitarnego może nastąpić po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, lub dokonania powiadomienia o zakończeniu budowy, wobec czego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu. Organ inspekcji sanitarnej nie zajmie zatem swojego stanowiska, póki nie będzie wiedział, że nowy obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. 

Co może opóźnić odbiór?

Jeśli to nie jest nowobudowany obiekt związany z prawem budowlanym, i następuje adaptacja pomieszczeń, to warto wiedzieć o tym, że w kompetencji sanepidu nie leży rozstrzyganie tej kwestii (nie może nie wydać opinii sanitarnej, zanim inwestor nie dokona zawiadomienia), jednak pozostaje adnotacja, że poinformowano wnioskodawcę o tym, że jest to konieczne. To niejednokrotnie opóźnia odbiór, ponieważ właściciele nie zawsze są na to przygotowani.

Baner

Następnie mamy również umieszczenie misek ustępowych w kabinkach, w których ścianki i drzwi muszą mieć wysokość min. 1,5 metra. Jeśli mamy dostępny projekt i jest on uwzględniony pod kątem wymagań sanitarno-higienicznych, to w 99% jest spełniony ten wymóg. Natomiast w przypadku obiektów, w których adaptacja była przeprowadzona bez takiego projektu, często jest to spory problem. To również opóźnia wydanie opinii sanitarnej. Dopiero zrobienie tych ścianek z drzwiami do wysokości min. 1,5 metra umożliwia jej wydanie.

Jaka jest wymagana wysokość pomieszczeń w żłobku, a jaka w przedszkolu? 

Czasem wnioskodawcy prowadzą w jednym obiekcie jednocześnie żłobek i przedszkole, a lokal ma wysokość np. 2,5 metra. Dla żłobka jest to rzeczywiście wymagana wysokość, wskazana w przepisie szczegółowym dla żłobków, natomiast nie jest to wysokość wystarczająca dla pomieszczeń przedszkola. Tam, zgodnie z przepisami ministra infrastruktury wysokość pomieszczeń powinna wynosić 3 metry. Oczywiście nie oznacza to, że w tych pomieszczeniach nie może być prowadzone przedszkole, ale sanepid w trakcie odbioru nie może zająć pozytywnego stanowiska. W związku z tym trzeba uzyskać odstępstwo od przepisów wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Dopiero po uzyskaniu takiego odstępstwa, można otrzymać stosowną opinię sanitarną, potwierdzającą, że w obiekcie spełnione są warunki sanitarno-higieniczne. 

Czy odbiór placówki z własną kuchnią różni się od odbioru placówki z kuchnią cateringową?

Decydując się na własną kuchnię, trzeba pamiętać, że potrzebne są również pomieszczenia pomocnicze, zaplecze, magazyny. Catering wiąże się z brakiem konieczności przygotowywania tej przestrzeni, zakupu urządzeń i zatrudniania dodatkowego personelu. Na etapie powstawania obiektu, przedsiębiorca sam określa, jakiej wielkości lokalem dysponuje i jakie ma możliwości w tym zakresie. Jeśli inwestor przedstawia, że będzie to kuchnia cateringowa - to inspekcja sanitarna to akceptuje. Jeśli zaś ma to być kuchnia i są pomieszczenia stosowne do tego, żeby żywić dzieci, to jest na pewno duży plus. Oczywiście, cateringi również mają dobre jedzenie, ale zanim przyjedzie, to jakiś czas jest ono przechowywane w pojemnikach transportowych. Własna kuchnia zapewnia zdecydowanie najkrótszy łańcuch przygotowania posiłku dla dzieci. Sanepid nie opóźnia jednak odbioru w jakikolwiek sposób w obu przypadkach, o ile są spełnione odpowiednie wymogi. 

Czy Kluby Malucha podlegają pod nadzór sanepidu na takich samych warunkach, jak żłobki i przedszkola?

Dla żłobków i klubów dziecięcych mamy szczegółowe rozporządzenie. Różnica polega na tym, że żłobki są w kompetencji organów inspekcji sanitarnej zarówno w kwestii odbioru i wydawania opinii w formie decyzji, a kluby malucha nie. Jeszcze parę lat temu to sanepid odbierał zarówno jeden i drugi typ placówki. Ale w ustawie o opiece nad dziećmi do lat trzech zaszły w tej sprawie zmiany w 2018 roku. Opinię dla klubów dziecięcych wydaje obecnie prezydent, wójt lub burmistrz - w zależności od terenu, na jakim znajduje się obiekt. 

Natomiast jeśli jeśli w danym klubie malucha jest podawanie posiłków, to wtedy przedsiębiorca musi się zwrócić do organów inspekcji sanitarnej o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej. Będzie zatem nadzorować placówkę pod kątem żywienia. Pod kątem warunków sanitarno-higienicznych pomieszczeń - będą to robić przedstawiciele prezydenta, wójta lub burmistrza. 

Czy przedszkole może korzystać z miejskiego placu zabaw? 

W prawie oświatowym w art. 108 jest napisane, że w przedszkolu, w ramach realizacji zadań statutowych zapewnia się dzieciom możliwość korzystania m.in. z pomieszczeń do nauki, wychowania, opieki i placu zabaw. Drugie rozporządzenie (Ministra Edukacji i Sportu ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach) zawiera podobną informację. 

Baner

Plac zabaw może być w tym wypadku własny, lub inny, z którego dzieci będą mogły skorzystać na podstawie zawartej umowy. Ten plac zabaw musi być jednak wyposażony w urządzenia posiadające atesty lub certyfikaty. Jeśli plac zabaw jest poza placówką, to musi być zawarta umowa, że dzieci mogą z niego korzystać i że jest odpowiednio wyposażony. Sanepid opiniując placówkę wymaga, aby przedsiębiorca przedstawił, że dany plac zabaw, mimo że jest miejski, posiada te certyfikaty i będzie dla dzieci bezpieczny.

Czy sanepid może przyjść na kontrolę ogólną do niepublicznego przedszkola bez zapowiedzi?

Co do zasady, takie placówki nie są działalnością gospodarczą. Z uwagi na to, w przypadku kontroli nie jest koniecznością stosowanie się przez organ inspekcji sanitarnej do obowiązków związanych z przeprowadzeniem kontroli przedsiębiorcy. Nie jest zatem również konieczne wcześniejsze zawiadomienie o zamiarze inspekcji jak i przedłożenie upoważnienia do jej przeprowadzenia. 

Na co szczególnie uważać przy otwieraniu nowej placówki? 

Istnieje kilka punktów, które warto sprawdzić przed odbiorem, aby nie stresować się niepotrzebnie w trakcie. To m.in.:

  • wentylacja pomieszczeń - na odbiorze potrzebny jest dokument potwierdzający, że jest ona prawidłowa do swojego przeznaczenia. Jeśli będą to ciągi wentylacji grawitacyjnej to tutaj potrzebna jest opinia kominiarza. Jeśli będzie to system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, to osoba, która ma uprawnienia w zakresie przepisów budowlanych. Taka osoba musi oszacować, czy ten rodzaj i jej wymiary są właściwe dla tego lokalu i danej ilości dzieci. 
  • wynik badania wody - który zagwarantuje, że jakość wyżywienia w placówce jest wysoka i bezpieczna dla dzieci.
  • sztuczne oświetlenie - należy przedłożyć spełniające polskie normy wymiary natężenia oświetlenia. 
  • podłogi, powierzchnie gładkie łatwo zmywalne.
  • regulacja temperatury ciepłej wody
  • na grzejnikach centralnego ogrzewania, do których dzieci mogą mieć dostęp, powinny być osłony ochraniające.
  • w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci i personel musi być zapewnione oświetlenie naturalne, które jest normatywne (czyli 1:8 - jedna część okna do ośmiu części podłogi).
  • sale pobytu dzieci i stanowiska pracy nie mogą być poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku - w tym wypadku ustawodawca nie przewiduje odstępstwa od przepisu. Mogą tam znajdować się jedynie pomieszczenia pomocnicze. 

Co w sytuacji, kiedy chcemy wprowadzić zmiany w już istniejącej i funkcjonującej placówce?

Jeśli zmieniana jest funkcja pomieszczeń i ich przeznaczenie, to przedsiębiorca powinien się zwrócić o wydanie opinii sanitarnej dla tych zmian. Powinny one zostać zaakceptowane przez inspektora sanitarnego, bo potem podczas kontroli możemy się spotkać z przykrymi niespodziankami. Warto je zatem uzgodnić wcześniej, tym bardziej, jeśli nie jesteśmy pewni, czy spełniają one wszelkie wymagane przepisy. 

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty