Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Program Maluch+ w 2020 roku

Ruszyła kolejna edycja programu „Maluch+” 2020. Wnioski o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów można zgłaszać do 13 listopada. 

Czym jest program Maluch+?

Jest to program wspomagający proces tworzenia nowych miejsc opieki dla najmłodszych pociech. Wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.

Moduły programu Maluch+

Program składa się z trzech modułów. W ich ramach dofinansowywane będą działania związane z realizacją programu, z czego dwa pierwsze moduły skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego.

Moduł 1a  - dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (wszystkie wymienione warunki musza być spełnione). Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 33 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł

Moduł 1b – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania. Także samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1)   funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł

2)   nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł

Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 25 tys. zł. Miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł.

Moduł 2 – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu. Kwota dofinansowania będzie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki kwota dofinansowania zostanie zwiększona.

Moduł 3 – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki.

Do kiedy można wnioskować?

Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 400 mln zł. W pierwszej kolejności środki zostaną przyznane jednostkom samorządu terytorialnego. 

Oferty można składać do 13 listopada br. w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Składamy je do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stanie się to do 29 stycznia 2020 roku dla wszystkich modułów.

Źródło informacji: portal prawo.pl, https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty