Program maluch plus 2022
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Program Maluch Plus 2022 - zasady dofinansowania

Program Maluch Plus to coroczny program, mający na celu dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i punktach opieki dziennej. Drugim celem jest również finansowe wsparcie funkcjonowania już utworzonych miejsc. Konkurs organizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co wiemy o programie Maluch Plus w kontekście roku 2022? Jakie zmiany zaplanowano na kolejne lata?

W tym artykule:

Moduły programu Maluch Plus w 2022 roku

  • Moduł 1a oraz 1b (dla jednostek samorządu terytorialnego) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin.
  • Moduł 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji programu.
  • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki. 
  • Moduł 4 – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. W pierwszej kolejności środki są przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2).
Baner newsletter

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w programie Maluch Plus ? 

Beneficjenci różnią się w zależności od modułu, w ramach którego składany jest wniosek konkursowy. Zobacz, kto może dobiegać się o dofinansowanie w 2022 roku:

  • W module 1a i 1b ubiegającymi się o dofinansowanie mogą być: gmina, powiat lub województwo.
  • W module 2 ubiegający się o dofinansowanie to gmina lub powiat, które utworzyły miejsca opieki z udziałem środków wcześniejszych edycji programu Maluch Plus.
  • W module 3 dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne (nieprowadzące lub prowadzące działalność gospodarczą), pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie, pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty.

Kiedy składamy wnioski na dofinansowanie Maluch Plus w 2022 roku? 

W 2022 w programie Maluch Plus zachodzą ogromne zmiany. Do tej pory procedura konkursowa wymagała dotrzymywania konkretnych terminów, w latach 2022-2029 wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym. Więcej o nowych zasadach programu przeczytasz w naszym artykule o Maluchu Plus na lata 2023-2029.

Jaka jest wysokość dofinansowania do tworzenia miejsc opieki?

Budżet programu Maluch Plus 2022-2029 wynosi 5,5 mld zł. Środki pochodzą z dwóch źródeł, pierwszy to KPO, natomiast drugi — FERS. Kwota jest zwiększona głównie dlatego, że konkurs jest realizowany w trybie ciągłym. Wysokość dofinansowania na każde utworzone miejsce opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie 837 złotych. Ma to wpłynąć w dużej mierze na obniżenie nie tylko kosztów utrzymania miejsc opieki nad dziećmi dla osób zarządzających, ale także zmniejszyć opłaty ponoszone przez rodziców.

Na co można przeznaczyć środki z programu Maluch+ 2022?

To, na co można przeznaczyć środki z dofinansowania, zależy od rodzaju podmiotu, który wnioskował o dodatkowe środki. Znaczenie ma także to, z którego źródła finansowania skorzystasz (KPO lub FERS). Tym razem nie ma znaczenia, czy nowopowstałe miejsce będzie przeznaczone dla dziecka z niepełnosprawnością. 

Pierwszy rodzaj środków (Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności) jest poświęcony przede wszystkim na kupno nieruchomości, dostosowanie budynków do wymogów planowania uniwersalnego, a także adaptacji. 

Środki pochodzące z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) można przeznaczyć na dostosowanie otoczenia budynków (np. rozbudowa placu zabaw), zakup i montaż wyposażenia, a także adaptację przestrzeni.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski konkursowe do programu Maluch Plus 2022 przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. W opisie projektu wskazano, że zgłoszenia w innej formie nie będą brane pod uwagę. 

W przypadku gdy wniosek składany jest w imieniu gminy, trzeba wykorzystać Moduł 2 systemu Rejestr Żłobków. Inne podmioty powinny wykorzystać formularz RK-6 na portalu Emp@tia. 

Maluch Plus 2022 - wyniki i ogłoszenie placówek objętych dofinansowaniem

Mimo że od 2022 roku Maluch Plus jest realizowany w trybie ciągłym, zgłoszenia są rozpatrywane cyklicznie, a wyniki są ogłaszane regularnie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce poświęconej programowi Maluch Plus na lata 2022-2029.

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty