Procedury związane z chorobami dzieci w placówce
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Procedury związane z chorobami dzieci w placówce - jakie punkty warto zawrzeć w regulaminie?

Jesień to czas, kiedy trudno uniknąć chorób, na czele z najprostszymi przeziębieniami, które przyniesione do placówki już mogą stanowić poważny problem. Chorujące dzieci to również spore wyzwanie dla rodziców, stąd często przyprowadzanie nie do końca zdrowych pociech do placówki kończy się nieporozumieniami po obu stronach. Jakie zasady warto zatem przyjąć zawczasu, aby komunikacja w tym zakresie przebiegała jak najsprawniej? Zapraszamy do lektury artykułu. 

W tym artykule:

Po co nam jasne procedury? 

Kłopoty komunikacyjne związane z chorowaniem dzieci to w niektórych placówkach już niemal norma. Jak w każdym innym zakresie, tak i w tym jasno określone (najlepiej na samym początku) procedury pomogą w przyszłości rozwiązywać wątpliwości i sytuacje konfliktowe. Co warto rodzicowi od razu zaznaczyć to fakt, po co nam są w ogóle takie procedury - a przecież przede wszystkim mają one służyć bezpieczeństwu dzieci w placówce i narażania ich na jak najmniejsze ryzyko chorób. Pamiętajmy też jednak przy tym o relacjach - procedury to pewne wytyczne postępowań, które pozwalają jasno określić skutki danych sytuacji, ale wszystko jest również kwestią - a może przede wszystkim - rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami.

Baner

Dlaczego dzieci chore powinny zostać w domu? 

Pomijając oczywisty komfort dziecka chorego, dla którego zapewne domowe warunki będą najlepszymi do powrotu do zdrowia, to obecność chorych dzieci stwarza zagrożenie dla całej grupy. Tworząc tego typu procedury warto pamiętać o tym, by jasno określić w nich, co dokładnie znaczy “chore”. Niektórzy niekoniecznie katar bądź kaszel postrzegają już w kategoriach choroby jako takiej. Klarowne wyjaśnienie w odpowiednich procedurach i regulaminach, z jakimi objawami dziecko nie powinno brać udziału w zajęciach, ułatwi uniknięcie niedopatrzeń w komunikacji.

Zasady, które warto zamieścić w procedurach bądź regulaminie placówki

  1. Przede wszystkim określamy, czy do naszej placówki można przyprowadzić jedynie dzieci zdrowe - i czy katar również traktujemy jako chorobę, którą mogą się zarazić pozostali. W przypadku, w którym dziecko cierpi np. na alergię bądź inne tego typu dolegliwości niezaraźliwe, to wspomnijmy również, czy oczekujemy od rodziców przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, które to potwierdza.
  2. Czy w stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia?
  3. Czy rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrekcji wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych lub pasożytniczych dziecka? Pamiętajmy również o określeniu w tym zakresie obowiązków nauczycieli, którzy powinni informować rodziców o wszelkich niepokojących objawach pojawiających się u dziecka w ciągu dnia.
  4. Co się dzieje w przypadku przyprowadzenia dziecka, u którego występują objawy infekcji? Określmy jasno, czy ma prawo nie przyjąć dziecka, powołując się na bezpieczne i higieniczne warunki pobyt dzieci w przedszkolu.
  5. Procedury informacyjne - gdy dziecko skarży się na ból głowy, ucha, ma podwyższoną temperaturę ciała, wymioty i inne objawy niezagrażające jego zdrowiu i życiu, ale stanowiące dyskomfort zdrowotny i mogące być objawem rozwijającej się choroby, nauczyciel zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, prosi rodziców o odebranie chorego dziecka z przedszkola lub zaleca konieczność odbycia konsultacji lekarskiej.
  6. W jaki sposób informujemy rodziców o zmianach? Np. przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczycielka podaje rodzicom informację o zauważonych zmianach bądź objawach. 
Baner

Podawanie leków w placówkach

Pracownicy placówki nie posiadają uprawnień do podawania dzieciom lekarstw. Jest to określone prawnie (więcej informacji w poprzednim artykule na blogu), ze względu na możliwe powikłania lub reakcje organizmu dziecka na lek. Po podaniu dowolnego leku może dojść do reakcji alergicznej lub innych powikłań zdrowotnych, a placówka może nie dysponować środkami do udzielenia dziecku pomocy w takiej sytuacji.

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty