Oświadczenie dotyczące taniego prądu 2023
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Dyrektorze, czy w 2023 roku należy Ci się tańsza energia? Ostatni dzwonek na złożenie oświadczenia!

Oświadczenie dotyczące taniego prądu trzeba złożyć do 30 listopada 2022 roku! Bez niego przedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać z tańszej energii w 2023 roku. Kto, gdzie i w jakiej formie musi złożyć oświadczenie? Czy można złożyć wniosek w formie online? Zapraszamy do lektury artykułu. 

W tym artykule:

Przewidywane ceny energii w 2023 roku 

Znamy już określone maksymalne ceny za energię elektryczną mają wynieść: dla małych i średnich firm oraz podmiotów użyteczności publicznej i gmin - maks. 785 zł za MWh, dla gospodarstw domowych nie więcej niż 693 zł za MWh. Ponadto znamy również  limity zużycia energii dla gospodarstw domowych, w ramach których obowiązywać będą ceny energii z 2022 roku. Po ich przekroczeniu obowiązywać będzie maksymalna cena za energię elektryczną (693 zł za MWh). 

Baner

Jakie oświadczenie należy złożyć? 

Aby już od 1 grudnia tego roku (oraz przez cały 2023 rok) móc korzystać z maksymalnej ceny prądu  prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh, mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz podmioty wrażliwe i gminy muszą złożyć odpowiednie oświadczenie. Podmioty użyteczności publicznej, które powinny złożyć oświadczenie to: szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, itp.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Oświadczenie złożone do 30 listopada 2022 oznacza, że maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenie złożone po 30 listopada oznacza, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Te oświadczenia należy złożyć do naszego dostawcy energii elektrycznej. Wnioski są dostępne u każdego z nich, ale również bez problemu na ich stronach internetowych i ogólnie w internecie. Wniosek możemy złożyć tradycyjnie w formie papierowej, ale również w elektronicznej - wtedy musimy zadbać jedynie o to, by był opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym. Jeśli korzystasz z Profilu zaufanego, to dokument możesz złożyć, podpisać i wysłać online bez problemu. 

Czy świadczenie działa również wstecz?

„Jeśli ktoś od 24 lutego zapłacił za energię więcej niż te 785 zł, to trzeba pamiętać, że rozwiązanie to nie działa wyłącznie do przodu, działa także wstecz, a więc będzie wyrównanie do tej stawki, która została zamrożona od 1 dnia wojny” –tłumaczy Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Świadczenie dotyczy zatem nie tylko przyszłych rachunków, ale również tych wstecznych. 

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty