Nadzór pedagogiczny w placówkach niepublicznych
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Nadzór pedagogiczny w placówkach niepublicznych a przygotowania do nowego roku szkolnego

Jednym z istotnych dokumentacyjnie zagadnień dla dyrektorów przedszkoli publicznych, a także niepublicznych jest nadzór pedagogiczny. Oczywiście te drugie nie mają obowiązku prowadzenia nadzoru. O czym warto wiedzieć w kontekście nadzoru, jak wygląda sprawozdanie z nadzoru i na co warto zwracać obecnie uwagę w trakcie całego procesu? 

W tym artykule: 

Nadzór pedagogiczny - obowiązki 

Dyrektor przedszkola, sprawując nadzór pedagogiczny zobowiązany jest przede wszystkim do opracowania planu na ten nadzór na każdy nadchodzący rok szkolny. Zazwyczaj plan taki jest przedstawiany radzie pedagogicznej do 15 września. Wyniki nadzoru są sprawdzane i podsumowywane pod koniec roku szkolnego. Nadzór pedagogiczny i obecność rady pedagogicznej nie są w przedszkolach niepublicznych konieczne - w związku z tym dyrektor może, ale nie musi sprawować taką formę nadzoru. 

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego sporządzany przez dyrektora przed wrześniem ma kilka najważniejszych funkcji. Pierwszą z nich jest oczywiście kontrola - czy są przestrzegane przepisy dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, jak przebiegają procesy kształcenia i wychowania w szkole i jakie są efekty działalności wynikającej ze statutu przedszkola. 

Baner

Wspomaganie w realizacji działań przez nauczycieli

Inną funkcją dobrze zaplanowanego nadzoru pedagogicznego będzie diagnoza ogólnej pracy placówki - przez rozplanowanie konkretnych działań dla nauczycieli, uwzględniających również takie, które motywują do doskonalenia zestawu swoich kompetencji zawodowych. Dobrze, jeśli nadzór uwzględnia również działania w postaci narad, szkoleń (stacjonarnych bądź w formie online), narzędzi dodatkowych do usprawnienia pracy itp. 

Organizacja ewaluacji pracy przedszkola

Pojęcia ewaluacji wiąże się z praktycznym podejściem do oceny działalności przedszkola w różnych jego aspektach. Co prawda oficjalnie od 4 września 2021 zrezygnowano już w nadzorze pedagogicznym z ewaluacji i monitorowania, rozszerzając zakres kontroli, pojęcie to jednak pozostaje wciąż blisko związane z tematyką nadzorowania działalności statutowej.

Autoewaluacja pracy nauczycieli

Autoewaluacja jako systematyczna refleksja nad własną pracą pedagogiczną jest podstawą planowania i rozwoju. Cechą szczególną tej formy jest to, że zasady, na których opiera się proces ewaluacyjny, są określone przez samych zainteresowanych. Samoocena to celowe i systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach własnej pracy w celu planowania własnego rozwoju. Jeżeli wynik samooceny odbiega od własnych oczekiwań, a także szkoły, uczniów czy rodziców, należy zastanowić się nad swoją pracą, umiejętnościami i dotychczasową wiedzą. Planując nadzór, warto od samego początku nastawić nauczycieli na to, że w naszym planie będzie uwzględnione miejsce na autoewaluację. 

Aktywizujące metody nauczania

Plan nadzoru to również idealne miejsce na to, aby uwzględnić nowoczesne techniki, metody i narzędzia na nowy rok w przedszkolu. Wśród nich powinny się również znaleźć aktywizujące metody nauczania - czyli np. oparte na obserwacjach, studiach przypadku, emocjach itp. Plan powinien założyć ich wykorzystanie w praktyce, a następnie spodziewane efekty takich działań. Dzięki temu potem będziemy w stanie na bieżąco monitorować postępy w działaniach, jakie zaplanowaliśmy na ten rok.

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty