na-co-przeznaczyc-srodki-z-dotacji-oswiatowej
 
Wypróbuj livekid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Na co można przeznaczyć środki z dotacji oświatowej? Katalog wydatków możliwych do sfinansowania

Dotacja oświatowa dla placówek niepublicznych to środki, które są otrzymywane na konkretne cele, ściśle związane z procesem nauczania oraz edukacji. Często zdarza się jednak, że ciężko określić, czy dany wydatek rzeczywiście może być rozliczony w taki sposób. Na co można zatem przeznaczyć środki z dotacji?

W tym artykule:

Szkolenia kadry 

Dotację oświatową możemy spożytkować na rozwój kompetencji kadry - przede wszystkim szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, ale również doskonalące wiedzę merytoryczną zarówno dyrektora, jak i nauczycieli. Wliczają się tutaj również oczywiście szkolenia online, dotyczące obsługi programów komputerowych lub nowoczesnych rozwiązań służących do pracy z dziećmi. 

Wynagrodzenia dla personelu

Jako, że zapewnienie odpowiedniej opieki jest jednoznaczne z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry, z dotacji mogą być również finansowane wszystkie potrzeby kosztowe w tym zakresie. Wlicza się w to również wynagrodzenie kucharza oraz pracowników administracyjnych. Szczególny nacisk został tutaj postawiony na to, że jakość wyżywienia dzieci ma istotny wpływ na ich ogólny rozwój oraz kondycję zdrowotną. Z tego samego powodu z dotacji sfinansować można również zakup wyposażenia do kuchni - naczyń, garnków itp. 

Baner

Wyposażenie i dostawa mediów 

W zakresie dotacji w katalogu wydatków możliwych do sfinansowania znajdziemy również szereg usług i produktów, które mają wpłynąć na ogólne warunki pobytu dzieci. Należy do nich wykonywanie remontów w placówce oraz opłaty związane z mediami - energią elektryczną, cieplną i gazową, jak również usługami telefonicznymi oraz internetowymi. Dofinansować możemy również czynsz za sam wynajem pomieszczeń w placówce oraz wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania.

Inne usługi

Dotacja pozwala również w większości przypadków na sfinansowanie innych mniej oczywistych kosztów funkcjonowania placówki, takich jak hosting strony internetowej, zapewnienie obsługi prawnej, finansowej oraz administracyjnej, a także składki i odpisy. Możemy również zakupić sprzęty multimedialne, jeśli będą one stanowić rzeczywistą pomoc dydaktyczną. 

Czego nie możemy sfinansować z dotacji?

Istnieje kilka rodzajów wydatków, które są mocno kwestionowane w kwestii rozliczania ich z dotacji. Nie opłacimy zatem przede wszystkim leasingu, paliwa do samochodu lub jego części, raty kredytów lub pożyczek, podatku od nieruchomości, opłat parkingowych czy reklamy przedszkola. Jeśli nie jesteśmy pewni tego, czy daną usługę możemy sfinansować z dotacji, lepiej zasięgnąć w takim wypadku opinii eksperta. 

Wyjścia i wycieczki z dziećmi

Choć można by pomyśleć, że wycieczki z dziećmi to zadanie, które wspiera proces opieki oraz edukacji, to jednak nie sfinansujemy ich z dotacji oświatowej. Podobnie jak wszelkiego rodzaju bilety (np. do kina lub teatru) czy organizowane wydarzenia dodatkowe. W Portalu Oświatowym znajdziemy wzmiankę, która mówi, że: “uwzględnienie ww. wydatków w ramach dotacji oświatowych dla placówek niepublicznych, doprowadziłoby do bezpodstawnego uprzywilejowania placówek niepublicznych w stosunku do placówek publicznych, co byłoby niezgodne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP).”

Koszty artykułów spożywczych

Zdarza się, że na rzecz organizowanych w przedszkolu spotkań okolicznościowych kupujemy np. ciastka lub napoje. Takie koszta również może pokryć dotacje. Mają bowiem charakter wydatków bieżących, poniesionych w celu realizacji zadań przedszkola w zakresie jego funkcjonowania. 

Montaż urządzeń na placu zabaw

Warto pamiętać o tym, że pomimo tego, iż ustawodawca w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych określił katalog zadań finansowanych z dotacji, to nie jest on katalogiem całkowicie zamkniętym. Podstawą do kwalifikowania wydatku jest ocena tego, czy fakt jego poniesienia dotyczy zadania, na które dotacja została przyznana. Z dotacji można sfinansować urządzenia, z których powstanie środek trwały, którego wartość nie przekracza 10.000 zł.

Baner

Dotacje oświatowe to cenne źródło finansowania dla każdego przedszkola - jak widać, możemy za ich pomocą pokryć dużą część kosztów placówki, pod warunkiem, że są one zgodne z realizacją złożonych celów wychowawczych oraz opiekuńczych. 

Baner aplikacji LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Jarek, Maria i Mateusz