Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Program Maluch+ 2021 - informacje o dofinansowaniu dla Twojego żłobka

Ruszyła kolejna edycja programu „Maluch+”. Jest to program, którego głównym celem jest wsparcie dyrektorów żłobków w tworzeniu dobrych warunków rozwojowych. Do grona beneficjentów zalicza się instytucje opiekuńczo-edukacyjne dla małych dzieci. Maluch Plus ma też wspomóc jednostki samorządowe w tworzeniu takich instytucji. Budżet programu Maluch+ na 2021 rok wynosi 450 mln zł.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w opisie programu Maluch Plus konkretnie wskazało, jakie podmioty mogą się starać o dofinansowywanie. Chodzi o podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. Fundusze są przekazywane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, ale można też uzyskać środki Funduszu Pracy. Do których podmiotów jest skierowany Maluch+ 2021? 

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne, 
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Moduły programu

Program Maluch+ 2021 składa się z czterech modułów. W ramach każdego z nich można uzyskać dofinansowywanie na działania służące rozwojowi i utrzymaniu infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 - a zatem żłobków, klubów dziecięcych oraz miejsc u opiekunów dziennych.

Program Maluch Plus 2021: opis dostępnych modułów 

Moduły są podzielone w zależności od rodzaju jednostki, która zamierza wystąpić o dofinansowanie. Główny podział to moduły przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla innych podmiotów. 

Moduły skierowane do jednostek samorządu terytorialnego

Moduł 1a (dla jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin, powiatów i województw) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;

Moduł 1b – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (warunki muszą być spełnione łącznie);

Moduł 2 – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządowe z udziałem wcześniejszych edycji Programu Maluch Plus (również edycji 2020).

Moduły dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego

Moduł 3 – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;

Moduł 4 – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki, w miarę dostępności, będą przydzielane podmiotom innym niż jst. Zobacz, jak wygląda dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w latach 2023-2029.

Program Maluch+ 2021. Wysokość dofinansowania poszczególnych modułów

Wysokość kwoty dofinansowania, o którą można się ubiegać, różni się w zależności od rodzaju placówki, a także modułu, w ramach którego składa się zgłoszenie konkursowe. W opisie programu Maluch Plus 2021 podano też informację, że wydatki na rozwinięcie funkcjonowania miejsc będzie podawana w momencie rozstrzygnięcia konkursu. To samo dotyczy modułu drugiego i czwartego. Zaznaczono jednak, że w przypadku miejsca dla dziecka z niepełnosprawnością wysokość dofinansowania zostanie zwiększona. 

  • Moduł 1a oferuje nie więcej niż 33 000 zł na jedno nowe miejsce w żłobku oraz klubie dziecięcym, a także nie więcej niż 5000 zł na jedno miejsce u dziennego opiekuna. 
  • Moduł 1b to kwota nie większa niż 30 000 zł na jedno miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym, w przypadku miejsca u opiekuna dziennego wysokość pozostaje bez zmian. 
  • W ramach modułu 3 wysokość kwoty w żłobku lub klubie dziecięcym nie może przekroczyć 10 000 zł, natomiast w przypadku dziennego opiekuna kwota jest taka sama jak w innych modułach.

Do kiedy składamy wnioski?

Termin składania wniosków jest inny w zależności od poszczególnych modułów. Wszystko Ci wyjaśnimy! W przypadku modułu pierwszego trzeba złożyć wniosek w terminie od 7 września do 16 października 2020 roku. Jeśli chodzi o pozostałe moduły, czyli 2, 3 i 4, wnioski będą przyjmowane od 7 września do 6 listopada 2020 roku. Bardzo istotny jest fakt, że jeśli złożymy wniosek po wyznaczonym terminie, nie zostanie on rozpatrzony.

Maluch Plus 2021: terminy. O czym warto pamiętać?

W kontekście podanych terminów liczy się data wpływu dokumentu do urzędu. Taki wniosek możesz złożyć na dwa sposoby: w formie elektronicznej lub pisemnej. Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie online, wniosek możesz złożyć za pomocą platformy ePUAP/CU. Jeśli wolisz formę pisemną, złóż dokumenty do właściwego urzędu wojewódzkiego, czyli tego, pod który będzie podlegała lub podlega Twoja placówka.

Wyniki programu Maluch+ 2021 

Wyniki są ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku modułu 1 wyniki są publikowane do 27 listopada 2020 roku, a w przypadku pozostałych — do 15 stycznia 2021 roku.

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty