Jak znaleźć odpowiedni lokal na żłobek
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Jak znaleźć odpowiedni lokal na żłobek? Lokalizacja, wymogi i wskazówki

Jednym z najważniejszych elementów i decyzji podczas otwierania własnego żłobka jest wybór odpowiedniego lokalu, który spełni wymogi sanitarne oraz przeciwpożarowe. Co może oznaczać “dobra lokalizacja”? Co dokładnie będzie sprawdzane podczas odbioru lokalu? W tym artykule skupiamy się krok po kroku na tym, na co należy zwrócić uwagę przy wynajmie lub adaptacji lokalu. 

W treści:

Wymagania względem lokalu na żłobek

Podstawą znalezienia odpowiedniego lokalu pod żłobek jest spełnienie przez ten lokal wymogów sanitarno-lokalowych oraz przeciwpożarowych. Oczywiście w wielu przypadkach trzeba będzie znalezione miejsce dostosować do tych wymogów. Jeśli natomiast budujemy żłobek od zera, to będą dla nas najważniejszą wytyczną. Warto przestudiować je kilkakrotnie, aby mieć pewność, że na dalszych etapach inwestycji nic nas w tym temacie nie zaskoczy.  

Baner

Przestrzeń i wymiary pomieszczeń w żłobku

Określona w ustawie powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2. W momencie, gdy ilość dzieci zaczyna przekraczać 5, powierzchnia musi ulegać odpowiednim rozszerzeniom z każdym kolejnym dzieckiem:

  • co najmniej 2 m2, jeśli czas pobytu dziecka w placówce nie przekracza 5 godzin dziennie;
  • co najmniej 2,5 m2, jeśli czas pobytu dziecka w placówce przekracza 5 godzin dziennie. 

Co do wysokości pomieszczeń - musi ona wynosić co najmniej 2,5 m, niezależnie od ilości dzieci w żłobku. 

O co należy się zatroszczyć?

Przede wszystkim - odpowiednie oznakowanie konkretnych przedmiotów i urządzeń (np. leżanek), przygotowanie stanowiska do przewijania, przechowywania odzieży, oraz odpowiednie zaplecze sanitarne, służące do utrzymywania higieny nie tylko personalnej, ale również w placówce (np. przechowywanie środków czystości). Wyposażenie żłobka musi także posiadać stosowne atesty i certyfikaty, które poświadczą, że spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny. Pełną listę wymaganego wyposażenia oraz umeblowania znajdziesz tutaj

Ustawy i rozporządzenia

Wymogi sanitarno-lokalowe w żłobku i klubie dziecięcym regulują przede wszystkim ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 oraz z 2017 r. poz. 2379). Spełnienie wymagań przeciwpożarowych przez lokal, w którym mogą być prowadzone żłobek lub klub dziecięcy, potwierdza decyzja komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych potwierdza się w przypadku żłobków decyzją właściwego inspektora sanitarnego.

Co kontroluje na odbiorze sanepid?

Podczas kontroli sanitarnej, obserwacji i sprawdzeniu podlega nie tylko wyposażenie lokalu, ale również teren wokół niego. M.in. kontroluje się materiały, które zostały użyte do budowy lub adaptacji lokalu (np. farby), meble dostosowane ergonomicznie, zabawki (pod kątem oznakowania CE), osłony na grzejnikach, miejsca do leżakowania i przechowywania pościeli, sprzętu, środków czystości (i ich zabezpieczenie przed dziećmi), a także plac zabawy z urządzeniami posiadającymi certyfikaty poświadczające możliwość ich bezpiecznego użytkowania. Oczywiście sprawdzany jest również ogólny stan techniczny pomieszczeń, instalacji oraz wentylacji. 

Nie dajmy się ponieść emocjom 

Magda Łuszcz, dyrektorka sieci placówek z wieloletnim doświadczeniem, zaznaczyła w rozmowie o otwieraniu własnego żłobka, że lokal jest tym punktem biznesplanu, który może się najłatwiej “posypać”. Powodów może być wiele - od ustaleń z samym właścicielem, przez konieczne adaptacje, aż po niespodziewane ukryte defekty lokalu. Dlatego warto zająć się dopięciem tego punktu w pierwszej kolejności - a dopiero w kolejnej np. pozyskiwaniem środków na całość naszej inwestycji. W sytuacji, gdy wcześniej upatrzony lokal jednak z jakiegoś powodu będzie musiał być zmieniony, dotrzymanie założonych w projektach terminów może okazać się niemożliwe. 

Dobra lokalizacja, czyli jaka? 

Jedną z najczęstszych wymienianych wskazówek dotyczących doboru lokalu pod żłobek czy przedszkole, jest zwrócenie uwagi na jego dobrą lokalizację. Co to jednak dokładnie oznacza? W większości przypadków na pewno będzie się to wiązało z komfortowym dojazdem - zarówno dla tych, którzy poruszają się samochodami, jak i dla tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej. Ważne będzie również zlokalizowanie względem konkurencji - należy zwrócić uwagę na to, czy w okolicy, w której chcemy otworzyć placówkę znajdują się np. osiedla, a jeśli tak, to ile podobnych placówek rodzice w nich mieszkający mają już do wyboru.

Rotacja mieszkaniowa

Bardzo cenną obserwacją będzie dla nas również przeanalizowanie charakterystyki otoczenia naszego lokalu. Dla przykładu - jeśli żłobek jest zlokalizowany na osiedlu bloków, to rotacja mieszkańców będzie z całą pewnością wyższa, niż na osiedlu domków jednorodzinnych. Domki najczęściej kupują lub wynajmują rodziny, które zostają w nich dłużej, natomiast mieszkania są na bieżąco wynajmowane coraz to nowym rodzinom, które mogą chcieć skorzystać z naszych usług. 

Baner

Wskazówki dotyczące lokalu na żłobek

W przypadku wyboru lokalu na żłobek, nie tylko nie ufajmy pierwszemu wrażeniu, ale nawet temu drugiemu czy piątemu. Tutaj nic nie może być zdane na przypadek - powinno raczej być sprawdzone nawet po kilka razy. W przeciwnym wypadku możemy spotkać się z odkryciem, że np. do naszego upatrzonego lokalu nie dochodzi droga przeciwpożarowa - a to już jest kilkumilionowa inwestycja. Jednak nawet drobne niedopatrzenia mogą spowodować, że otwarcie żłobka nie tylko przesunie się w czasie, ale również będzie generować dodatkowe koszta (dowiedz się więcej o finansowaniu żłobka). 

Lepiej skonsultować, niż nie 

Warto zwrócić uwagę na to, że przy wyborze i dostosowaniu lokalu pod żłobek nie warto dać ambicjom wziąć górę nad rozsądkiem. To może nas kosztować wiele czasu i pieniędzy, dlatego jeśli nie jesteśmy pewni, czy lokal spełnia wymagania i zostanie bez problemu odebrany przez odpowiednie służby, lepiej skonsultować to z ekspertem. Szczególnie, jeśli budujemy żłobek od zera i musimy przygotować plan na jego budowę - wtedy warto zaufać architektowi, który przeprowadzi nas przez zawiłości całej inwestycji i procesu jej realizacji. 

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty