Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Czy warto zatrudnić dyrektora lub managera w żłobku niepublicznym?

Zastanawiasz się nad zatrudnieniem dyrektora lub menedżera w swoim żłobku lub klubie dziecięcym? A może interesują Cię zakresy obowiązków i kompetencje, jakie dyrektor powinien posiadać? Zatem ten artykuł jest dla Ciebie! Czytaj dalej, by dowiedzieć się, na jakie cechy oraz kompetencje zwrócić uwagę, oraz dlaczego warto zdecydować się na podjęcie takiego kroku.

Przygotowaliśmy również dla Ciebie do pobrania darmowy planer tygodniowy! Dzięki niemu zorganizujesz się jeszcze lepiej - nie tylko zawodowo, ale również prywatnie.

W tym artykule:

Dyrektor żłobka niepublicznego - zakres obowiązków

Zanim zdecydujemy się na zatrudnienie do naszej placówki nowego dyrektora, warto określić, jaki dokładnie zakres obowiązków dotyczy tego stanowiska. Niektórzy właściciele placówek pomimo zatrudnienia dyrektora nadal zajmują się częścią obowiązków związanych z prowadzeniem żłobka. Często jednak odpowiedzialność przechodzi wtedy całkowicie na nową osobę. Ogółem rzecz ujmując, powinien to być ktoś, kto pokieruje całokształtem działalności żłobka, czyli zapanuje nad administracją, zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze czy zajmie się aspektami zdrowotnymi. Dobrze byłoby więc, aby taka osoba miała pojęcie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Do obowiązków dyrektora żłobka lub klubu dziecięcego należy między innymi:

  • kierowanie bieżącą działalnością placówki;
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP czy ochrony ppoż;
  • dysponowanie środkami finansowymi;
  • sporządzanie planów pracy z dziećmi;
  • nadzorowanie sprawowania właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej oraz opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi uwzględniającej rozwój psychomotoryczny;
  • współpraca z rodzicami i opiekunami podopiecznych oraz zewnętrznymi partnerami.

Kto może zostać dyrektorem żłobka?

Jeśli chodzi o szczegółowe wymagania - wszystkie określa dokładnie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dyrektorem żłobka może zostać osoba, która posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

Ponadto, osoba, która ma być zatrudniona w żłobku musi spełnić warunki ustawowe, czyli m.in.: nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Czy dyrektor mus mieć wykształcenie pedagogiczne?

Należy pamiętać, że choć zadaniem dyrektora żłobka jest prowadzenie nadzoru pedagogicznego, osoba zatrudniona na tym stanowisku wcale nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego. Niemniej jednak, znajomość realiów opieki nad dziećmi jest niewątpliwie ogromnym plusem. Osoba posiadająca kwalifikacje opiekuna, mająca dodatkowo wysoko rozwinięte kompetencje organizacyjne i interpersonalne, może doskonale sprawdzić się na takim stanowisku.

Czy dyrektor może być jednocześnie opiekunem?

Należy tu też odpowiedzieć na często pojawiające się pytanie: czy dyrektor placówki może być jednocześnie opiekunem. Ustawa nie reguluje tej kwestii, tak więc nie ma prawnych przeciwwskazań do łączenia tych dwóch funkcji. Wydaje się to być całkiem racjonalnym rozwiązaniem szczególnie w mniejszych placówkach, w których ilość obowiązków osoby kierującej pracą żłobka nie jest aż tak duża, żeby zatrudniać kolejną osobę na etat.

Baner

Czy warto zatrudnić dyrektora do swojej placówki?

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, zastanów się, czego dokładnie oczekujesz, zatrudniając dyrektora. W czym ma Ci pomóc? Być może planujesz otworzenie kolejnej placówki i potrzebujesz osoby, która pomoże Ci w utrzymaniu dobrej organizacji w pierwszej placówce. A może po prostu nie masz już czasu na nic i potrzebujesz kogoś, kto Cię odciąży?

Zatrudnienie dyrektora daje przede wszystkim więcej przestrzeni na inne działania. Gdy Ty zaoszczędzisz czas i otrzymasz szansę, by nieco zwolnić, osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora będzie miała możliwość dobrze poznać żłobek lub klub dziecięcy i specyfikę pracy z dziećmi w wieku do lat 3. Dzięki temu ma szansę zyskać więcej narzędzi, by sobie z tymi wyzwaniami radzić.

Co możesz zyskać:

✔ Jeśli dyrektor ma równocześnie kwalifikacje opiekuna, prawdopodobnie bardzo dobrze zrozumie potrzeby pozostałych pracowników (tym bardziej, jeśli ma na koncie np. doświadczenie nauczyciela wychowania przedszkolnego lub nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

✔ Dyrektor może pełnić funkcję łącznika pomiędzy właścicielem a opiekunami.

✔ Dzięki zatrudnieniu dyrektora, właściciel może postawić duży nacisk na aspekt wizerunkowo-marketingowy żłobka - zająć się pozyskiwaniem nowych klientów i źródeł promocji, prowadzeniem profili placówki w mediach społecznościowych itp.

✔ Odpowiednio wybrany dyrektor pomoże również pozostawać w dobrej relacji z rodzicami. Na pewno poczują się bezpiecznie wiedząc, że osoby, które zajmują się ich dziećmi skupione są na sprawowaniu opieki, a dyrektor może w tym czasie zadbać o ich potrzebę być w kontakcie i bycia dobrze poinformowanym.

Ile Cię to będzie kosztować - ile zarabia dyrektor żłobka

Przy zatrudnieniu dyrektora trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, że jest to dodatkowy koszt w Twoim budżecie. Dokładne wynagrodzenie na takim stanowisku zależy oczywiście od bardzo wielu różnych czynników, takich jak lokalizacja, doświadczenie, wielkość placówki czy też poziom wykształcenia. Średnie zarobki dyrektora żłobka niepublicznego to na dzień dzisiejszy (29.01.2024) 6150 złotych (dane z jooble.org). Podobnie jak wynagrodzenie pozostałych pracowników, można je rozliczyć z dotacji.

Baner

Jakiego dyrektora chcesz zatrudnić w żłobku lub klubie dziecięcym?

Zatrudniając dyrektora, należy jednak pamiętać o tym, że nie jest to łatwa do sprawowania funkcja. Szczególnie, jeśli dyrektor jest jednocześnie opiekunem i współpracuje z resztą zespołu. Do jego zadań należy wtedy komunikacja z pozostałymi wychowawcami - czyli również przekazywanie trudnych wiadomości czy podejmowanie decyzji o zwolnieniach lub pozwoleniach.

Dokonując wyboru, postaraj się sprawdzić, czy Twój kandydat będzie potrafił postawić się „po obu stronach barykady”.

Pamiętaj również o tym, że w większości przypadków odpowiedzialność za podjęte w placówce działania w ostateczności i tak spada na właściciela. Zaproś więc do współpracy osobę, której ufasz i z którą komunikacja nie sprawia Ci problemów.

Dyrektor w klubie dziecięcym lub żłobku to nie tylko osoba, która zajmuje się planowaniem i tworzeniem warunków do odpowiedniej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. To również ktoś, kto będzie reprezentował placówkę na zewnątrz, kształtując jej wizerunek i ponosząc za nią odpowiedzialność. Dodatkowo musi to być również ktoś, kto potrafi odpowiednio zmierzyć jakość pracy placówki, uwzględniając potrzeby lokalne, ustalając sposoby zaspokojenia tych potrzeb oraz dokumentowania wyników. Dyrektor dba też o poziom opieki nad dziećmi, dlatego ważne, aby potrafił stworzyć odpowiedni zespół i zadbać o bezpieczne i komfortowe warunki pracy z dziećmi.

Dobry kontakt to podstawa

Gabriela Fejkiel - obecnie dyrektorka przedszkola Ogród Talentów w Wieliczce - zapytana o to, na co zwróciłaby w takiej sytuacji uwagę, odpowiada, że najzwyczajniej w świecie - na to, jak jej się rozmawia z kandydatem na dyrektora. Czy kontakt jest dobry? Jeśli tak, i jeśli jest to osoba, która ma ciekawe pomysły na rozwój, wsparcie wychowawców oraz komunikacji z rodzicami - to może być strzał w dziesiątkę. „Musi być chemia” dopowiada Gabrysia, śmiejąc się.

Gdy uda nam się znaleźć odpowiednią osobę na takie stanowisko, możemy być pewni, że wychowawcy mogą się poświęcić sprawowaniu opieki nad dziećmi i prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Z prawem za pan brat

Są jednak jeszcze inne czynniki, które powinny wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu tej, a nie innej osoby. Dobra znajomość przepisów prawa obowiązujących w żłobki i kluby dziecięce to must havekażdego kandydata na dyrektora placówki niepublicznej. Najważniejszym aktem prawnym będzie tu obowiązująca Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która określa m.in. kwalifikacje opiekuna, warunki świadczonych usług czy zasady finansowania takiej opieki.

Zgodnie z tymi przepisami będzie bowiem trzeba opracowywać dokumentację pedagogiczną i inne dokumenty niezbędne do funkcjonowania placówki. Przy okazji będzie to również osoba, która będzie za nas składać wnioski o zatrudnienie czy zwolnienie pracownika - a zatem i prawo pracy nie powinno stanowić dla niej większego problemu.

Dobra organizacja i wizja

Gdy już kandydaci na dyrektora będą się u nas pojawiać na rozmowę, to warto sprawdzić, jak dobrze radzą sobie z planowaniem. Dyrektor powinien mieć plany na co najmniej kolejny rok działania placówki. Do tego wizję na jej ciągły, dynamiczny rozwój. Trzeba sobie zatem zadać pytanie - czy ta osoba poszukuje nowych rozwiązań i ma na nie pomysły? Czy nasz żłobek czy klub dziecięcy będzie się pod skrzydładmi takiej osoby rozwijał. Przyda się tutaj również umysł analityczny - aby wprowadzić efektywne plany w życie, warto stale analizować wyniki prowadzonych przez nas analiz i ocen jakości działania żłobka.

Dyrektor zajmuje się też sprawami kadrowymi. Musi odpowiednio organizować pracę personelu, tak, aby żłobek czy klub dziecięcy oferował nie tylko zapewnienie dziecku opieki, ale też prowadzenie zajęć uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka.

Konieczne jest tu wzięcie pod uwagę, że w żłobku i klubie dziecięcym na jednego opiekuna może przypadać nie więcej niż 8 dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko niepełnosprawne, jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad maksymalnie 5 podopiecznych.

Kadra w żłobku - kogo możesz zatrudnić

Dyrektor jest w żłobku niepublicznym lub klubie dziecięcym funkcją nieobligatoryjną. Niezbędni do jego działania są jednak opiekunowie. Przy większych placówkach, do których uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, obowiązkowo należy też zatrudnić pielęgniarkę lub położną. Ilość opiekunów zależy od wielkości i specyfikacji grupy.

Opiekunem w żłobku może zostać osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji terapeuty pedagogicznego, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Opiekunem może być także osoba, która odbyła nie dawniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada przynajmniej wykształcenie: wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Może to być też osoba, która ma co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun. Jeśli osoba taka miała w pracy z małymi dziećmi co najmniej 6-miesięczną przerwę, jest zobowiązana do odbycia 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego w okresie pół roku od zatrudnienia na stanowisko opiekuna.

Żeby zostać opiekunem nie mając doświadczenia i kwalifikacji, można ukończyć 280-godzinny kurs, z czego co najmniej 80 godzin odbywa się w formie zajęć praktycznych, polegających na opiekowaniu się dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.


Podsumowując, decyzja o zatrudnieniu dyrektora nie jest na pewno tak oczywista jak o zatrudnieniu opiekuna, ale może być dla Ciebie idealna, jeśli chcesz zyskać na czasie, poświęcić go więcej na życie prywatne lub myślisz o założeniu nowej placówki. Z całą pewnością do takiej decyzji trzeba się naprawdę dobrze przygotować, a z drugiej strony... pozostawić nieco pola do popisu własnej intuicji. To ona podpowiada nam często trafnie, z kim będzie nam się dobrze współpracować, a z kim niekoniecznie.

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty