Czy same dotacje wystarczą, by otworzyć żłobek?
 
Wypróbuj livekid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Czy same dotacje wystarczą, by otworzyć żłobek? Jak uzyskać dofinansowanie pobytu w żłobku?

Jak sfinansować żłobek? To pytanie, które zadaje sobie wielu początkujących dyrektorów żłobków oraz innych instytucji opieki. Jakie inne opcje mają dyrektorzy oraz rodzice, którzy będą rekrutować swoje dzieci do Twojej nowej placówki? Podsumujmy wiedzę i nowe możliwości, jakie obecnie mają do dyspozycji nie tylko dyrektorzy, ale również rodzice. 

W tym artykule:

Środki unijne na prowadzenie żłobka

Osoby chcące założyć żłobek mogą uzyskać dofinansowanie działalności z dotacji unijnej. W tym celu w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy, właściwym względem miejsca zamieszkania danej osoby, należy złożyć kompletny wniosek o dotację, wraz z wymaganymi załącznikami - również z przemyślanym wcześniej biznesplanem. Jeśli wniosek przejdzie wstępną akceptację, kolejnym etapem jest rozmowa, w trakcie której ocenia się perspektywy danego biznesu i jego znaczenie dla społeczności. 

Uchwała dotacyjna - rola jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała dotacyjna określa możliwość otrzymania dotacji i pozwala na ubieganie się i zawarcie umowy dotacyjnej. Taka umowa jest dla żłobków obowiązkowa. Zawiera ona szczegóły i ustalenia otrzymania, a także sposób wykorzystania dotacji na miejsca opieki. Gmina może nam narzucić pewien sposób, w jaki możemy tę dotację wydatkować (oczywiście w granicach celu dotacji).

Wysokość przyznanej dotacji zależy od zamożności i woli gminy. W przypadku żłobka gmina ma pełne prawo określenia jej wysokości. Jeśli nawet dotacja zostaje uchwalona w pewnej kwocie, a nam ta kwota się nie podoba z pewnych przyczyn - niestety prawnie nie możemy zmusić gminy do podwyższenia jej. 

Opłaty w ramach czesnego - nie tylko program Maluch Plus

Oczywiście, podstawowym źródłem dochodu dla dyrektora każdej placówki są opłaty dokonywane przez rodziców. Wysokość czesnego warto dokładnie przemyśleć już na etapie naszego biznesplanu. Najczęstsze źródło dochodu poza tymi opłatami to oczywiście dotacje. Kolejnych źródeł finansowania warto poszukać w programach, np. program rządowy Maluch Plus. Następnie są środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I wreszcie - środki unijne zarówno z programów krajowych jak i regionalnych programów operacyjnych. 

Program 400 plus - dofinansowanie pobytu w żłobku

Od 2022 rodzice mogą skorzystać z programu 400 plus na sprawowanie opieki nad maluchem. To ciekawa opcja dofinansowania miejsc żłobkowych. Chodzi między innymi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie oraz o dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia. Pieniądze mogą być przeznaczone na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości do 400 złotych miesięcznie. Ważną informacją jest to, że nie jest ono uzależnione od kryterium dochodowego. 

Jak złożyć wniosek o środki z programu 400 plus

Złożyć wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty można dopiero, gdy dziecko zacznie uczęszczać do żłobka. Dodatkowe 400 zł pochodzące z programu, przysługuje rodzicom, ale będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Pieniądze będą wypłacane do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

Czy same dotacje wystarczą, by założyć żłobek?

Jak w przypadku każdego przedsiębiorstwa, wysokość zysku z prowadzonego publicznego czy prywatnego żłobka zależy od wielu czynników - przemyślanego planu, wysokości przyznawanych dotacji na dany rok, czy okolicy, w jakiej otwieramy placówkę z miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowania mogą nas odciążyć, nie zmienia to jednak faktu, że warto posiadać również zasoby, które dadzą nam poczucie bezpieczeństwa w razie, gdyby nie udało nam się wystartować z planowanym obłożeniem placówki. 

Banert

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Jarek, Maria i Mateusz