Czy same dotacje wystarczą, by otworzyć żłobek?
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Dofinansowanie na otwarcie żłobka - musisz to wiedzieć, zanim złożysz wniosek

Otwarcie prywatnego żłobka może być kosztowną inwestycją. Są to bardzo różne kwoty, w zależności od tego czy planujemy zakup nieruchomości czy wynajęcie lokalu, czy dane miejsce jest już przystosowane pod placówkę opieki nad dziećmi czy będziemy musieli dokonać jego adaptacji. Do tego remont, zakup wyposażenia, pomocy rozwojowych, edukacyjnych... Mało kogo stać na sfinansowanie takiej inwestycji ze środków własnych. Zanim jednak wybierzemy się do banku po kredyt, spróbujmy postarać się o dotacje na otwarcie żłobka.

Spis treści:

Kto może otworzyć prywatny żłobek

Zanim jednak prześledzimy, jakie mamy możliwości finansowania, sprawdźmy kto może otworzyć niepubliczną placówkę opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Wśród podmiotów uprawnionych do zakładania żłobków i klubów dziecięcych znajdują się:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • instytucje publiczne;
 • osoby prywatne;
 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Dofinansowanie na otwarcie żłobka

Przyjrzyjmy się zatem, z jakich dofinansowań możemy skorzystać, otwierając nową placówkę. Tak naprawdę osoba chcąca otworzyć żłobek, może liczyć na takie samo wsparcie jak każdy inny przedsiębiorca. Jeżeli zakładamy, że będziemy taką placówkę prowadzić w ramach działalności gospodarczej, możemy ubiegać się więc o dotacje na otwarcie firmy z Funduszu Pracy, które przyznawane są przez powiatowe urzędy pracy.

Drugim źródłem finansowania mogą być fundusze europejskie. Dotacja unijna na założenie żłobka w ramach rozpoczęcia działalności gospodarczej może wynieść 40 tysięcy złotych.

W przypadku tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku lat 3, czyli żłobków czy klubów dziecięcych, najczęściej wybieranym źródłem finansowania jest jednak rządowy program Maluch Plus i to jemu poświęcimy najwięcej miejsca w tym artykule.

Program Maluch Plus

Rządowy program Maluch+ ma na celu wspieranie rozwoju placówek opieki nad małymi dziećmi. Projekt obejmuje wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych. Program ten ma długoterminowy charakter i obejmuje lata 2022-2029. Skierowany jest głównie do żłobków, klubów dziecięcych oraz osób pełniących rolę opiekunów dziennych. Dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczy tworzenia miejsc opieki, ale też wsparcie ich funkcjonowania.

Wniosek dotyczy zarówno utworzenia nowych miejsc opieki jak i dofinansowania ich funkcjonowania. W ramach programu nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie do funkcjonowania już istniejących miejsc. Operatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Czas na realizację zadania to 3 lata w przypadku jednostek samorządu terytorialnego 2 lata w przypadku podmiotów innych niż jst.

KPO i FERS - o co w tym chodzi

Jeśli chodzi o źródło finansowania, Maluch to połączenie dwóch programów: Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Środki z obu programów mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki
w żłobkach i klubach dziecięcych
, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Dodatkowo środki FERS mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz finansowane z nich jest funkcjonowanie miejsc opieki powstałych w ramach programu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na założenie żłobka

O środki z programu Maluch Plus mogą ubiegać się przede wszystkim gminy, ale taże osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, takie jak np. uczelnie.

W momencie składania wniosku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Jednak należy pamiętać, że po przyznaniu dofinansowania, z projektu będzie można rozliczyć jedynie koszty zapłacone prowadzenia działalności gospodarczej.

Na co można przeznaczyć środki z programu Maluch Plus

Środki finansowe z programu Maluch+ mogą pokryć do 100% wartości inwestycji polegającej na tworzeniu nowych miejsc opieki. Dofinansowanie może zatem pokryć koszty najdroższych elementów projektu, takich jak:

 • zakup nieruchomości;
 • adaptacja, czyli dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (również tych z niepełnosprawnością);
 • zakup i montaż wyposażenia, m.in. meble, wyposażenie sanitarne, kuchenne, zabawki;
 • dostosowanie otoczenia budynków, np. utworzenie chodnika, ogrodzenia czy zieleni.

Uzupełniająco w stosunku do wymienionych wyżej, z finansowania możliwe jest pokrycie m.in. takich kosztów jak:

 • pomoce, sprzęty i narzędzia do prowadzenia zajęć, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami;
 • montaż placu zabaw wraz z nawierzchnią i ogrodzeniem;
 • promocja i informacja o dofinansowaniu zrealizowanego zadania, wynikająca z zapisów umowy.

Ponadto środki z FERS mogą zostać przeznaczone dla jst i podmiotów innych niż jst na zapewnienie funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy (w pierwszym okresie 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24  miesiące) miejsc opieki utworzonych w ramach Programu ze środków KPO lub FERS.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029-w-pytaniach-i-odpowiedziach

infografika - na co można przeznaczyć środki

Jaka jest wysokość dofinansowania do założenia

Wysokość dofinansowania zależy od planowanej ilości miejsc opieki. Kwota, jaką możemy otrzymać na na utworzenie jednego miejsca opieki w żłobku niepublicznym to 12 410 zł (z VAT). Miesięczna kwota dofinansowaniado funkcjonowania jednego miejsca opieki utworzonego ramach programu wynosi ok. 837 zł i przysługuje przez 36 miesięcy.

Środki z programu Maluch Plus można łączyć ze środkami z innych źródeł, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych, jednak należy pamiętać, że niedozwolone jest podwójne finansowanie, czyli wykazanie tego samego kosztu w ramach dwóch projektów

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać dofinansowanie do żłobka?

Jak już wspomnieliśmy, składając wniosek do programu Maluch nie musisz prowadzić działalności gospodarczej. Nie musisz też posiadać tytułu prawnego do lokalu. To będzie wymagane dopiero przy podpisywaniu umowy. Nie musisz też składać żadnych załączników do wniosku, z wyjątkiem pełnomocnictwa, jeżeli wniosek będzie składany przez pełnomocnika. Kalkulacje kosztów oraz opis zadania są wymagane dopiero na etapie podpisywania umowy. I, co wyjątkowo ważne dla początkujących przedsiębiorców, nie jest wymagany wkład własny.

Decydując się na złożenie wniosku w programie Maluch+, musimy się jednak liczyć z tym, kwota dofinansowania do funkcjonowania może być przyznana pod warunkiem:

 1. obniżenia miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka o kwotę miesięcznego dofinansowania;
 2. miesięczne opłaty rodziców za pobyt dziecka nie przekroczą przez okres 36 miesięcy 120% średniej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki;
 3. zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki przez okres 36 miesięcy;

Szczegółowe instrukcje, jak należy wyliczać opłaty oraz informację o wysokości limitu miesięcznej opłaty za pobyt dziecka można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce MALUCH+.

Dotacja z urzędu pracy

Dotacja z Funduszu Pracy to stosunkowo często wybierana forma dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jako że rolą urzędów pracy jest jednak przede wszystkim aktywizacja osób bezrobotnych, żeby uzyskać taką dotację na założenie żłobka, należy przede wszystkim być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie min. 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dodatkowo w tym czasie nie można odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia innej pracy, szkolenia czy prac społecznych.

Pełną listę warunków, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o dotację na otwarcie żłobka z urzędu pracy, a także inne przydatne w tej kwestii informacje można znaleźć np. na stronie Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Otwarcie żłobka - dofinansowanie to nie wszystko

Jeśli czytasz ten artykuł, pewnie jesteś już etapie planowania otwarcia swojej placówki. Chcemy jednak przypomnieć, że planowanie biznesu, jakim jest niepubliczny żłobek wymaga przemyślenia wielu innych aspektów poza źródłem finansowania. Trzeba dobrze wybrać lokalizację, przeanalizować swoje atuty i słabe, przyjrzeć się rynkowi. Czyli innymi słowy - przygotować dobry biznesplan. Powodzenia!


źródła:
https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029-w-pytaniach-i-odpowiedziach
https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

Baner

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty