Czego NIE może zawierać umowa z rodzicem
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Czego NIE może zawierać umowa z rodzicem? Prawnik podpowiada!

Nowy rok, to również nowi rodzice i dzieci w placówce. A przy okazji - sporo pracy nad dokumentacją w placówce i umowami dla rodziców. Zapytaliśmy Jessicę Nowak z Auxilia SA o wymagania formalne dotyczące umów - co powinny, a czego nie mogą zawierać tego typu dokumenty? 

W tym artykule:

Podstawowe informacje w umowie z rodzicami

Dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeśli zaczniemy od tego, że umowa z rodzicami to jeden z najważniejszych dokumentów, które należy zawrzeć. Jest o tyle istotna, że zawiera w sobie te najważniejsze informacje, tak zwane "clue" - czyli na czym ma polegać usługa, co w niej zostanie zawarte i będzie dalej realizowane. Ważne jest zatem prawidłowe zawarcie stosunków pomiędzy dwoma stronami. Dzięki temu umowa będzie wiążąca, a przede wszystkim - będzie zawierać klarowne regulacje. 

Szczegółowe regulacje - o czym pamiętać?

Kodeks cywilny na umowę z rodzicami nie przyznaje jakiejś szczególnej kategorii przepisu. W związku z tym jedną i drugą stronę cechuje duża swoboda w zakresie kształtowania jej warunków. Natomiast wszyscy wiemy, że nie wygląda to tak, że organ prowadzący siada z rodzicem przy kawie i razem tworzą umowę. Organ prowadzący wychodzi z gotową umową do rodzica. Oczywiście rodzic ma prawo się z czymś nie zgodzić, bądź zaproponować jakieś zapisy. Kodeks cywilny przychodzi z pomocą i jeśli mamy do czynienia ze wzorcem umownym, to mamy dwie strony - konsumenta oraz kontrahenta

Baner

Jakie zapisy musi zawierać umowa? 

Oczywiście miejsce i data zawarcia umowy, oznaczenie stron takiej umowy. To wydawać by się mogło oczywiste i proste, ale jak pokazuje praktyka, nie do końca tak jest. Z jednej strony oznaczenie rodzica jest stosunkowo proste, ale druga strona - czyli placówka - nie zawiera umowy z rodzicem, dlatego, że ani przedszkole, ani żłobek nie posiadają osobowości prawnej. Zatem umowę zawiera organ prowadzący jako podmiot posiadający osobowość prawną. Ewentualnie stroną umowy może być również osoba upoważniona przez organ do jej zawarcia. 

Klarowność w precyzowaniu przepisów umowy

Kolejną rzeczą jest przedmiot umowy, czyli to, czego dotyczy umowa. I to powinno być dokładnie sprecyzowane i określone. Dla nas niektóre rzeczy mogą się wydawać oczywiste, a dla rodzica - niekoniecznie. Następnie określamy również czas, na jaki umowa jest zawierana (rekomendowany jest rok), oraz obowiązki stron. Nie tylko przedszkole, jako usługodawca musi spełniać pewne obowiązki, aby usługa była wykonana w pełni rzetelnie. Warto zaznaczyć, czego oczekujemy od rodzica, aby współpraca przebiegała sprawnie.

Jakie punkty często są pomijane?

Ważną kwestią jest określenie wysokości opłaty oraz w jaki sposób będzie ona pobierana. Jeśli jest to przelew - konieczne jest uwzględnienie rachunku bankowego, terminów opłat. Określamy również dokładnie to, co wchodzi w skład takiego czesnego, co się dzieje w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrotów za niewykorzystane posiłki itp. Punktem, który często jest pomijany - a istotny - to regulacje dotyczące rozwiązania umowy, a także konsekwencje niewypełnienia obowiązków zawartych w umowie.

Czego nie powinna zawierać umowa?

W umowie nie powinno dochodzić do pewnych niedozwolonych postanowień umownych. Są to elementy, które w rażący sposób narażają dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego i godzą w interesy jednej ze stron. Cały katalog takich postanowień jest zwarty w art. 385 kodeksu cywilnego. Artykuł jest rozbudowany, takich postanowień jest dwadzieścia trzy - natomiast nie wszystkie będą znajdowały oczywiście zastosowanie w umowach z rodzicami. 

Baner

Regulacje niedozwolone w umowach 

Z postanowień niedozwolonych, na które warto zwrócić szczególną uwagę, ponieważ możemy się z nimi spotkać, a nie powinny pojawiać się w umowach, to m.in regulacje, które uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta, że w przyszłości będzie zawierał dalsze umowy podobnego rodzaju - czyli np. za rok. Takie postanowienie narusza przepisy. Podobnie jak punkty, które uzależniają zawarcie umowy od zawarcia innej umowy niemającej bezpośredniego związku z umową główną (np. od zawarcia umowy ubezpieczenia dziecka). I wreszcie - umowa nie może pozbawiać konsumenta prawa do wypowiedzenia, rozwiązania umowy, bądź nakłada na niego obowiązek zapłaty określonej sumy w razie wypowiedzenia umowy. 

Baner aplikacji LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty