Co nowego w prawie dla przedszkoli i żłobków?
 
Wypróbuj livekid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Co nowego w prawie dla przedszkoli i żłobków? Zobacz podsumowanie radcy prawnego

Powoli końca dobiegać będzie niebawem kolejny rok - co działo się na gruncie prawnym w tym czasie w przedszkolach i żłobkach? Zapraszamy na krótkie podsumowanie, które poszerza tegoroczny miniraport branżowy z obszernym komentarzem prawnika oraz refleksjami dyrektorów. 

W tym artykule:

Niełatwy rok we wszystkich placówkach

Choć wydawałoby się, że po pandemii koronawirusa niewiele już będzie w stanie nas zaskoczyć, to rok 2022 jak się okazuje - nie należał do łatwych pod wieloma względami. Społecznie, politycznie, a co za tym idzie - prawnie, musieliśmy się zmierzyć z nowymi wyzwaniami.

Rok 2022 nie był łatwym rokiem dla przedszkoli i żłobków, biorąc pod uwagę zmiany, jakie zostały wprowadzone w przepisach dotyczących żłobków i przedszkoli. Rodziny Kapitał Opiekuńczy, wojna na Ukrainie, zmiany Karty Nauczyciela w zakresie zatrudniania nauczycieli specjalistów, dwie dodatkowe aktualizacje podstawowej kwoty dotacji, podwyżki dla nauczycieli, zmiany w awansie zawodowym nauczycieli, a wreszcie widmo Lex Czarnek i jego powrót w ostatnich tygodniach – to najważniejsze ze zmian, które dotykają osoby, które prowadzą żłobki lub przedszkola w Polsce.” podsumowuje w najnowszym miniraporcie branżowym Karolina Ślusarczyk, radca prawny w kancelarii Lexbridge. 

Baner

Żłobki pod znakiem RKO

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie o łącznej wartości 12 tysięcy złotych na drugie, albo kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 30 miesiąca życia. To rodzice decydują, czy przeznaczą środki np. na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to dodatkowy instrument wsparcia ułatwiający łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową ,daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również alternatywę. Osoby prowadzące żłobki musiały się w tym roku zmierzyć się z nowymi obowiązkami w zakresie raportowania danych dzieci i rodziców za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz w zakresie otrzymywania i rozliczania dofinansowania. 

Na kolejne zmiany nie trzeba było czekać

Kolejne nowelizacje przepisów wynikły z ustawy  o zmianie ustawy o systemie oświaty i innych ustaw. Wprowadzono wówczas zmiany w zakresie zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach, zmiany w zakresie danych dziedzinowych przekazywanych do SIO, czy też obowiązek uregulowania w statutach nauki w formie zdalnej. W maju 2022r. wzrosło również średnie wynagrodzenie nauczycieli – o 4,4%, co skutkowało wprowadzeniem dodatkowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, tzw. aktualizacji czerwcowej.

Zmiany w wysokościach dotacji

Zapewne każdy dyrektor przedszkola zauważył, że wysokość otrzymywanych dotacji ulegała w tym roku częstym zmianom. Brak stabilizacji w tych kwotach w niejednej placówce pokrzyżować mógł niestety zaplanowanie wydatków na dłuższy okres, co bardzo przeszkadza w prowadzeniu placówki w sposób stabilny. W tym roku wprowadzone zostały dwie dodatkowe aktualizacje kwoty dotacji - czerwcowa, obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, oraz sierpniowa, obowiązująca od 1 września 2022 roku. 

Rewolucja w awansie zawodowym nauczyciela

“Bardzo duże zmiany objęły również system awansu zawodowego nauczycieli. Z 4 stopni awansu pozostały dwa: nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany, zaś sam system awansu zawodowego został ograniczony do 3 etapów: odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. Początkowy okres pracy każdego nauczyciela będzie okresem odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela (czyli pierwszy etap). Nad nauczycielem w tym czasie będzie czuwał wyznaczony mentor. Mentorem w przedszkolach niepublicznych może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, ale musi być to nauczyciel mianowany lub dyplomowany.” O głównych założeniach takiej nowelizacji awansu zawodowego również przeczytasz więcej w Miniraporcie 2022, w podsumowaniu prawnym. 

Baner

I wreszcie…co z tą inflacją?

Prowadząc refleksje nad mijającym rokiem 2022 nie sposób nie wspomnieć o tym, że jest to rok najwyższej od bardzo długiego czasu inflacji i skoku cen energii. To stanowi zaś w ostatnich miesiącach ogromny problem dla żłobków i przedszkoli niepublicznych. Ustawodawca przewidział oczywiście różnego rodzaju dodatki, rekompensaty, czy zamrożenie cen - nie ulega jednak wątpliwości, że okoliczności nie są sprzyjające, co prowadzi wielu dyrektorów do decyzji o zamknięciu bądź sprzedaniu placówki. Warto zajrzeć tutaj do ustawy z dnia 26 stycznia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu,  ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  oraz najnowszej ustawy z dnia 7 października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku). 

Banert

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Jarek, Maria i Mateusz