Bezpieczeństwo w przedszkolu i żłobku w 2022 roku
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Bezpieczeństwo w przedszkolu i żłobku w 2022 roku - RODO i polityka ochrony dzieci

Przetwarzanie danych dzieci oraz rodziców w sposób bezpieczny i zorganizowany to proces, o który musi się zatroszczyć każdy dyrektor przedszkola bądź żłobka. Dlatego w dzisiejszym artykule skupiamy się na bezpieczeństwie w przedszkolu w 2022 roku, ze szczególnym naciskiem na regulacje związane z RODO oraz polityką bezpieczeństwa dzieci. W artykule znajdziesz również bezpłatne materiały dodatkowe do pobrania - szablony zgód oraz regulaminów. 

W tym artykule:

Dane przetwarzane przez placówki

Każda placówka typu przedszkole lub żłobek przetwarza pewne rodzaje danych związanych z dziećmi oraz rodzicami. Niektóre z tych danych to tzw. dane zwykłe - imię, nazwisko, numery telefonów, adresy i inne informacje kontaktowe, służące do identyfikacji i komunikacji. Część danych dotyczy również pewnych bardziej delikatnych aspektów - takich jak np. stan zdrowia dziecka. Te mają nieco podwyższony priorytet ochrony, na który koniecznie trzeba zwrócić uwagę. 

Zgody rodziców 

Aby móc przetwarzać czyjeś dane osobowe, musimy oprzeć to na jakiejś konkretnej podstawie prawnej - i niestety sytuacja tutaj nieco się komplikuje, bowiem takich podstaw jest kilka. Najpopularniejszą z nich jest zgoda rodzica, bądź zawarta umowa, na podstawie której również wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie tylko swoich, ale również dziecka. W takiej sytuacji - osobna zgoda nie jest w ogóle konieczna, bo przetwarzanie danych następuje w konsekwencji zawarcia umowy i wywiązywania się z jej postanowień. 

Baner

Obowiązki nałożone przez prawo

Oczywiście zdarzają się również sytuacje, w których podstawą do przechowywania i przetwarzania danych będzie nie tyle konkretna zgoda, a bardziej przepisy prawa, które nakładają na nas pewne konkretne obowiązki. Taka sytuacja często będzie powiązana np. z przechowywaniem różnego rodzaju dokumentacji (np. księgowej), w której są zawarte dane osobowe rodziców bądź dzieci. Ponieważ mamy obowiązek prowadzić tę dokumentację wraz z zawartymi w niej informacjami osobistymi, nie będziemy na to potrzebować osobnej zgody od rodziców. 

Rekrutacja do przedszkola lub żłobka

Jedna rzecz do przechowywanie danych osobowych rodziców i dzieci, które już są w naszej placówce, a inna rzecz - procesy rekrutacyjne, które wymagają również podawania (i ochrony) danych osobowych. Przede wszystkim formularz rekrutacyjny (w dowolnej formie - tradycyjnej papierowej, czy elektronicznej jak w LiveKid) trzeba uzupełnić o klauzulę informacyjną. W niej musimy zawrzeć informacje takie jak nasze dane oraz dane kontaktowe, cele, dla jakich będziemy przetwarzać dane oraz zakres uprawnień, na jakie zgadza się osoba akceptująca klauzulę. 

Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki

Upoważnienia do odbioru dziecka są jednym z ważniejszych dokumentów i pozwoleń w placówce. Coraz częściej wybieraną przez dyrektorów opcją jest wprowadzenie do przedszkola bądź żłobka aplikacji takiej jak LiveKid, która zawiera moduł udzielania upoważnień. To nie tylko kwestia tego, że rodzice mogą ich szybko udzielić i mają w nie stały wzgląd. To również kwestia tego, że dyrektor posiada wszystkie upoważnienia w jednym miejscu, a dostęp do nich mają również nauczyciele. W takiej sytuacji - nie ma mowy o pomyłce, dzięki czemu znacząco wzrasta poziom bezpieczeństwa w oczach rodziców. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oprócz upoważnień do odbioru, dyrektorzy coraz bardziej cenią sobie organizację dokumentacji w formie elektronicznej w aplikacji. Raz, że jest to oczywiście rozwiązanie bardziej ekologiczne, ale z praktycznego punktu widzenia - również wygodniejsze organizacyjnie. Bardzo dużo w kwestii poczucia bezpieczeństwa daje fakt, że rodzice mogą mieć wtedy wgląd do wielu ważnych w tym aspekcie dokumentów (np. na dysku w aplikacji). Wśród nich mogą się znaleźć m.in. zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka. 

Rozpowszechnianie wizerunku

W kontekście zgód na wykorzystanie wizerunku dziecka często spotykamy się z wątpliwościami, czy pozwalają one na dalsze rozpowszechnianie owego wizerunku. I tutaj możemy spojrzeć na to dwojako - jeśli mowa o wykorzystaniu wizerunku wewnętrznie (zdjęcia z uroczystości, udostępniane rodzicom bądź wieszane na ścianach) to nie ma tutaj większego problemu. Natomiast szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację, w której chcemy te zdjęcia udostępniać dalej - na stronie internetowej, w mediach społecznościowych bądź lokalnych. Na takie dzielenie się wizerunkiem dzieci trzeba mieć już konkretną i wyraźną zgodę od rodzica.

Baner

Wrażliwe dane dziecka

Szczególną opieką w przedszkolu i żłobku należy oczywiście otoczyć te najwrażliwsze dane dziecka, czyli związane ze stanem zdrowia. I tutaj warto wiedzieć, że są to np. również dane dotyczące przeciwwskazań lub zaleceń żywieniowych. Może pojawić się pytanie, kiedy tak naprawdę możemy zbierać taki rodzaj danych. Odpowiedź będzie brzmiała - kiedy jest to potrzebne i niezbędne, by zapewnić dziecku prawidłową opiekę oraz bezpieczeństwo. Jeśli zaś chodzi o przechowywanie tych danych - obowiązuje przede wszystkim zasada, że musimy to robić tak, aby nikt niepożądany nie uzyskał do nich dostępu, i aby dane nie miały możliwości nigdzie wyciec. Po raz kolejny coraz częściej sugerowanym rozwiązaniem będzie dobrze zabezpieczona aplikacja dla przedszkoli i żłobków. 

Bezpieczna komunikacja z rodzicami

Ostatnim ważnym zagadnieniem, o jakim warto wspomnieć w kontekście bezpieczeństwa w przedszkolach i żłobkach - jest sam proces komunikacji z rodzicami. Wiele placówek przyznaje, że wciąż jeszcze korzysta w tym aspekcie aktywnie z Facebooka, ewentualnie WhatsAppa. Tymczasem tradycyjne media społecznościowe z czasem budzą coraz większe wątpliwości związane z zabezpieczeniami oraz zakresem wykorzystywania podawanych za ich pośrednictwem danych. 

Zdjęcia w galerii w aplikacji

Przede wszystkim największe wątpliwości budzi udostępnianie nie tyle postów związanych z działalnością placówki, ale przede wszystkim - zdjęć dzieci. Dlatego dobrym rozwiązaniem będzie zamieszczanie ich w galerii zdjęć w aplikacji. Plusem takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że możemy określić, do jakiej dokładnie grupy odbiorców dotrą te materiały. Wykluczamy dzięki temu opcję, że mogą trafić one w niepowołane ręce, bądź zostać bez naszej wiedzy udostępnione dalej w internecie, gdzie tracimy nad nimi kontrolę.

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty