400 plus dopłaty na żłobek
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

400 plus dopłaty na żłobek dla dziecka - wnioski, terminy, warunki dofinansowania

W 2022 roku rodzice będą mogli liczyć na nowe świadczenie finansowe związane z obecnością dziecka w żłobku. Nowe dofinansowanie znane pod nazwą 400 plus ma na celu obniżenie kosztów opieki nad maluchem. W dzisiejszym artykule skupiamy się zatem na tym, kto może uzyskać dopłatę do żłobka, jak złożyć wniosek oraz na co konkretnie można przeznaczyć pozyskane środki. 

W tym artykule:

Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie, które powstało dzięki uchwaleniu ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku. W skrócie dotyczy tego, aby rodzice, którzy wychowują dzieci i ponoszą dość duże koszty z tym związane, otrzymywali pomoc, która pomoże część takich wydatków sfinansować. Dla rodzin, w których dofinansowanie dotyczy drugiego i kolejnego dziecka, jeśli rodzice będą chcieli skorzystać z pomocy, to będzie to kwota tysiąca złotych na to dziecko, a jeśli będą chcieli sobie zapewnić stabilne finansowanie przez dłuższy czas - np. 2 lat, to będzie to 500 złotych

400 plus na dziecko w żłobku - na czym polega?

Dopłata do żłobka w tej formie ma zostać wprowadzona już w przyszłym roku i służyć odciążenie rodziców. Kwota dofinansowania ma wynosić maksymalnie 400 złotych, jednak z całą pewnością nie więcej, niż opłata, którą rodzic ponosi za pobyt dziecka w żłobku.

To świadczenie jest przeznaczone dla pierwszego dziecka w rodzinie i można je rozumieć jako finanse, które służą temu, żeby środki które rodzice przeznaczają na opłaty za żłobek, obniżyć o 400 złotych. Tutaj bardzo ważne jest to, że nie bierzemy pod uwagę opłat związanych z wyżywieniem.  

Dla kogo jest przeznaczone nowe dofinansowanie?

Przede wszystkim do otrzymania takiego dofinansowania jest uprawniony rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. Pierwsze dziecko w rodzinie jest uprawnione do świadczenia bez względu na wiek. Kolejne, które jest pod opieką placówki żłobkowej i nie osiągnęło 12 miesiąca życia, lub jest w żłobku, a skończyło 36 miesiąc życia - również mają prawo do otrzymywania świadczenia 400 plus. 

Baner

Mówimy tutaj głównie o opłacie pobieranej przez żłobek za pobyt dziecka w placówce. Oczywiście, jeśli istnieją jakieś inne zniżki, które żłobek respektuje, to 400 plus obniża "rzeczywistą" wartość kwoty płaconej przez rodziców na rzecz żłobka. 

Warunki dofinansowania

Często zadawanym pytaniem w kontekście nowej dopłaty do żłobka jest: czy przyznanie środków będzie zależne od osiąganego dochodu? Okazuje się, że nie. Wszyscy rodzice, do których jest kierowane świadczenie, mogą je uzyskać niezależnie od dochodu. Maksymalna kwota dopłaty do żłobka będzie wynosić 400 złotych. Jeśli miesięczna opłata za opiekę nad dzieckiem wynosi mniej - np. 300 złotych - to dofinansowanie będzie równe tej kwocie. Świadczenie będzie wypłacone bezpośrednio na wskazany we wniosku rachunek bankowy żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego. 

Terminy i składanie wniosku

Aby skorzystać z dofinansowania 400 plus, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warto wiedzieć, że należy tego dokonać drogą elektroniczną, za pomocą jednego z trzech poniższych sposobów:

  • profilu utworzonego przez ZUS w systemie teleinformatycznym;
  • systemie banku lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  • lub systemie teleinformatycznym utworzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie korzystać z usług żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego. 

Proces weryfikacji danych

Przede wszystkim sam wniosek jest składany przez rodziców do ZUS-u. W tym wniosku jest informacja, do jakiego żłobka uczęszcza dziecko. Taki wniosek jest samodzielnie przez ZUS sprawdzany, zgodnie z danymi z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ten z kolei jest uzupełniany przez właścicieli placówek. 

Placówki miały czas na wprowadzenie danych do rejestru do 31 marca tego roku. Natomiast ustawodawca przewidział, że jeśli po tym czasie dane ulegną zmianie, to możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami. Organ prowadzący taki żłobek po pierwsze ma obowiązek uaktualnienia danych w ciągu 3 dni od ich zmiany, lub w ciągu 5 dni roboczych liczonych od miesiąca w którym zmiany zaistniały. 

Jakie dane ma obowiązek zgłosić placówka?

W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych przede wszystkim muszą znaleźć się dane dotyczące dzieci oraz ich rodziców - imię i nazwisko, data urodzenia, numer pesel lub dane innego dowodu tożsamości. Prócz tego czas, w jakim dziecko było pod opieką danej placówki i wysokość czesnego, numer kontaktowy oraz adres mailowy. Żłobki we własnym interesie powinny podać numer konta bankowego, na jaki będą wpłacane środki. 

Jeśli ZUS nie stwierdzi nieprawidłowości w złożonym wniosku, to informuje strony o tym, że dziecko otrzyma dofinansowanie i na tym ta część procesu się zakończy. Jeśli pojawią się wątpliwości, to będzie starał się je zweryfikować drogą elektroniczną. 

400 złotych na żłobek - od kiedy? 

Nad tym, jak rodzice wydatkują te pieniądze oraz czy rzeczywiście będą one służyły rozwojowi dziecka, będzie miał kierownik ośrodka pomocy społecznej lub dyrektor centrum usług społecznych. Jeśli od osób kontrolujących wyjdą informacje, że środki są wydatkowane w nieprawidłowy sposób, to pieniądze, które są kierowane bezpośrednio do rodziców, są zamieniane na opłacanie określonych usług na rzecz rozwoju dzieci lub konkretnych przedmiotów. 

Co jest bardzo istotne, to świadczenie jest wypłacane od 1 kwietnia, ale środki będą wyrównywane również wstecz - od stycznia tego roku. 

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty